Πίσω στην διαπραγμάτευση οι μετοχές της Λίμνης Σιακόλα

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση η Εταιρεία Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc, με επιστολή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 7 Ιανουαρίου, ζητεί όπως επαναρχίσει η διαπραγμάτευση των τίτλων της Εταιρείας. 

Η διαπραγμάτευση των μετοχών τέθηκε σε καθεστώς αναστολής μετά την διάθεση μέρους της ακίνητης περιουσίας. 

Οι συναλλαγές οι οποίες αφορούν ή επηρεάζουν την Εταιρεία έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου επαναρχίζει η διαπραγμάτευση των τίτλων.