Μια νέα ενεργειακή εποχή ανατέλλει

Ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο και ο ρόλος της ΑΗΚ. Αλλαγές και προκλήσεις.

Της Δέσποινας Παναγιώτου-Θεοδοσίου*

Ο τομέας της ενέργειας, αναντίλεκτα, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Πέρα από τη ζωτική σημασία του στη ροή του ανθρώπινου πολιτισμού, συνδέεται άμεσα με τον στόχο ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Στην Κύπρο, το ενεργειακό τοπίο χαρακτηρίζεται την περίοδο αυτή από μεγάλες και σημαντικές αλλαγές: η προετοιμασία για τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η έλευση του φυσικού αερίου, η διασυνοριακή ηλεκτρική διασύνδεση και η υλοποίηση έργων ΑΠΕ με απώτερο στόχο τη σημαντική μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών. Στο άρθρο αυτό θα δούμε εν συντομία με ποιους τρόπους και κινήσεις η ΑΗΚ έχει στόχο να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που συνοδεύουν αυτές τις αλλαγές.

Η ΑΗΚ ΑΛΛΑΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Πρώτα απ’ όλα, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, αλλάζει και η ΑΗΚ, ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερη και να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του συνόλου των καταναλωτών και των πελατών της. Η ΑΗΚ αντιμετωπίζει τον επερχόμενο ανταγωνισμό στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ευκαιρία για να βελτιωθεί και για να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Άλλωστε, ο υγιής ανταγωνισμός θα συμβάλει έτσι ώστε όλοι να εξελιχθούμε, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να κρίνουν και να επιλέγουν.

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στο πεδίο της ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, πάντα με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας. Στον πυρήνα της προσπάθειάς μας είναι η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, γι’ αυτό και συνεχώς εξελίσσουμε τις υποδομές μας. Στο πλαίσιο του ρόλου της ΑΗΚ, θέλουμε πλέον να συνδεόμαστε όλο και περισσότερο με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο μας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στην κατεύθυνση αυτή, όραμά μας είναι ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον. Γι’ αυτό και η ΑΗΚ υλοποιεί ένα αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει: επέκταση στις ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, συμμετοχή στην εταιρεία υποδομών φυσικού αερίου, εγκατάσταση συστημάτων και υλοποίηση σημαντικού αριθμού δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΙ ΑΠΕ

Ο τομέας των ΑΠΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κοινός στόχος είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και η μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Μετά το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κύπρο, αυτό της ΑΗΚ που βρίσκεται στο Τσέρι από το 2014, προχωρούμε την περίοδο αυτή στην ανάπτυξη και αδειοδότηση αριθμού άλλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Παράλληλα, η ΑΗΚ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα στα περισσότερα σχολεία της Κύπρου.

Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού της Κύπρου από τα υγρά καύσιμα, η έλευση του φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής είναι απαραίτητη. Έτσι, η ΑΗΚ μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), έχοντας καταβάλει ποσό €43 εκατ. Η κατασκευή της απαραίτητης υποδομής αποθήκευσης, αεριοποίησης και προμήθειας φυσικού αερίου στους χρήστες του αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, διότι θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου.

Ενταγμένη στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι και η κεντρική επιλογή της ΑΗΚ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει συμφωνίες με όλες τις κοινότητες και τους περισσότερους δήμους για αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Με δεδομένη τη διεθνή τάση για ενέργεια κίνησης φιλική προς το περιβάλλον, η ΑΗΚ στηρίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Η υπηρεσία e-charge έχει δημιουργηθεί από την ΑΗΚ πριν από έξι χρόνια, με στόχο οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση του οχήματός τους σε χώρους δημόσιας χρήσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία 27 σταθμούς σε όλη την Κύπρο, ενώ σύντομα προγραμματίζεται η εγκατάσταση ακόμη 4 σταθμών με 9 σημεία φόρτισης, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως, πέρα από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής, η ΑΗΚ επενδύει σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως αυτός της αφαλάτωσης. Η ΑΗΚ λειτουργεί από το 2014 τη μεγαλύτερη Μονάδα Αφαλάτωσης στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, με δυνατότητα παραγωγής 60.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού τη μέρα, βοηθώντας σημαντικά το υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου, καθώς όλη η παραγωγή διοχετεύεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που έχει δρομολογηθεί είναι αυτή που αφορά τους έξυπνους μετρητές. Μέσω των λειτουργικών τους δυνατοτήτων, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές, για παράδειγμα την αναλυτική πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα αρχίσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2025.

ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Μεγάλα έργα που έχουν επίσης δρομολογηθεί και στόχο έχουν τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς είναι:

• H διαχείριση της σύνδεσης και ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων, που συνεισφέρουν στην αειφόρα πράσινη ανάπτυξη και τη σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από τα υγρά καύσιμα.

• Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη προηγμένου ευφυούς πιλοτικού συστήματος μέτρησης, γνωστού ως ΑΜΙ (Advanced Metering Infrastructure). Το έργο αυτό είναι χρήσιμο για τις ανάγκες της διανομής και όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

• Η εφαρμογή του σύγχρονου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης όλων των μετρητικών δεδομένων (MDMS), που εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών, των προμηθευτών, των παραγωγών και γενικά όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

Είναι δεδομένο πως μια νέα ενεργειακή εποχή ανατέλλει. Για όλους είναι σημαντικό το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ασφαλώς και για την ΑΗΚ. Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στις προκλήσεις, ανοικτός σε όλα εκείνα που τον κάνουν πιο ικανό, πιο αποδοτικό. Η ΑΗΚ αλλάζει, καινοτομεί και εξελίσσεται, ώστε να είναι πυλώνας ανάπτυξης στο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου και, μέσα από τον δημόσιο χαρακτήρα της, να συνεχίσει να υπηρετεί βιώσιμα και με αξιοπιστία την κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας.

Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ