Σωτηρούλα Χαραλάμπους: Προσπάθεια για ανατροπή των αρνητικών στοιχείων στον κατώτατο

«Το θέμα δεν ξεκινούσε και δεν τελείωνε με τον καθορισμό ενός ποσού. Για το ύψος του κατώτατου μισθού που αποφάσισε η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, έκρινε η ίδια η κοινωνία»

Της Σωτηρούλλας Χαραλάμπους*

Εδώ και χρόνια η ΠΕΟ διερμηνεύοντας τις αρνητικές αλλαγές που επήλθαν για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους από τις απανωτές κρίσεις, ξεκίνησε αγώνα για να πείσει την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη την επέλαση των εργοδοτικών πρακτικών της φθηνής χωρίς βασικά δικαιώματα εργασίας και τη μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Απαιτήσαμε την παρέμβαση της πολιτείας με θεσμικά μέτρα, που από τη μια να κατοχυρώνουν ένα δεσμευτικό πλαίσιο ελάχιστων βασικών δικαιωμάτων για τους συνδικαλιστικά απροστάτευτους εργαζόμενους και από την άλλη να διασφαλίζουν την εφαρμογή των βασικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από όλους τους εργοδότες του κλάδου και τομείς που αυτές αφορούν.

Δυστυχώς, το διάταγμα της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό αποτυγχάνει να δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο βασικών δικαιωμάτων, αποτυγχάνει να θέσει φραγμό στην παραβίαση των συμφωνημένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αποτυγχάνει να βάλει φραγμό στην απορρύθμιση της εργασίας.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα συνειδητού πολιτικού προσανατολισμού. Καθόρισε έναν κατώτατο μισθό αφήνοντας εκτός ρύθμισης σημαντικά στοιχεία που είναι καθοριστικά στη διαμόρφωση του πλαισίου αμοιβής και ορών απασχόλησης όπως οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, η υπερωριακή αποζημίωση, αργίες, 13ος μισθός, ΑΤΑ.   Είναι πέραν από προφανές, ιδιαίτερα αν κάποιος δει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα ότι υπήρξε ένας μονομερής και ετεροβαρής προσανατολισμός προς τις εργοδοτικές απαιτήσεις και ιδιαίτερα στις απαιτήσεις εκείνου του μέρους των εργοδοτών που δεν θέλουν να έχουν ή δεν εφαρμόζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα υπόψη, η ΠΕΟ συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα για ρυθμίσεις που να ανατρέπουν την απορρύθμιση και να δημιουργούν ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο πλαίσιο δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με σεβασμό, στήριξη και επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η ανατροπή των αρνητικών στοιχείων που δημιουργήθηκαν με το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό και η θεσμική κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από το διάταγμα όπως τα καταγράφουμε πιο πάνω, είναι ο ένας βασικός άξονας της προσπάθειάς μας. Η ΠΕΟ στην πρόσκληση που απηύθυνε ο υπουργός Εργασίας στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για να αποστείλουμε κατάλογο θεμάτων για συζήτηση απάντησε πολύ συγκεκριμένα, απαιτώντας όσα αφέθηκαν αρρύθμιστα στο διάταγμα να ρυθμιστούν.

Ταυτόχρονα, εντείνουμε τις ενέργειές μας έτσι που με τη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να προχωρήσει περαιτέρω η  εισαγωγή νομικών ρυθμίσεων, που να καθιστούν  υποχρεωτικούς τους βασικούς όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.  Ο αγώνας που θα δώσουν οι συνάδελφοί μας στην οικοδομική βιομηχανία, το επόμενο διάστημα,  είναι καθοριστικός σ’ αυτό το πεδίο. Επιπρόσθετα, άμεσα και δυναμικά θα αντιδρούμε σε κάθε περίπτωση που θα γίνεται προσπάθεια προσλήψεων με τον κατώτατο μισθό σε τομείς και χώρους που οι μισθοί καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Θα καταλήξω υπογραμμίζοντας κάτι που τονίσαμε πολλές φορές. Το θέμα δεν ξεκινούσε και δεν τελείωνε με τον καθορισμό ενός ποσού. Για το ύψος του κατώτατου μισθού που αποφάσισε η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε, έκρινε η ίδια η κοινωνία.  Έχει να κάνει με το δικαίωμα του κάθε ενός εργαζομένου, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και αδύνατων να έχουν δικαιώματα που είναι αυτονόητα στον κοινό νου αλλά χωρίς θεσμική κατοχύρωση δεν γίνονται πράξη.

Γι’ όλα αυτά είναι που εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τους εργαζόμενους.

Διαβάστε επίσης: Κατώτατος μισθός: Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

*Γενική γραμματέας Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ