Παραιτήθηκε ο Πάτρικ Τζόν Χούρικαν 

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Κύπρου. 

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), ανακοινώνει ότι με τον τερματισμό της εργοδότησης του κ. John Hourican στις 30 Αυγούστου 2019, ο κ. John Hourican παραιτήθηκε από Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. 

Η παραίτηση ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας BOC Holdings.

Τα Διοικητικά Συμβούλια θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κ. John Hourican για την αφοσίωση, ηγεσία και εξέχουσες υπηρεσίες του προς το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ως Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ