Κοινοπραξία Astrobank - Qualco για τα ΜΕΧ

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η κοινοπραξία αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη και στις δύο εταιρείες.

Η τράπεζα AstroBank ( η «Τράπεζα») κατέληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν διεθνούς ανταγωνιστικής διαδικασίας κατέληξε σε συμφωνία με την Qualco Holdco Limited, για πώληση στην τελευταία του 74,9% της νεοσύστατης εταιρείας Trusset Asset Management Limited.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AstroBank, η εταιρεία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων («ΜΕΧ») και Περιουσιακών Στοιχείων («ΑΠΣ») της AstroBank. Η AstroBank θα ελέγχει το 25,1% της εταιρείας. Στο πλαίσιο της αγοράς των εργασιών της AstroBank, η εταιρεία θα προσλάβει 37 μέλη του προσωπικού της τράπεζας, τα οποία μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, βάσει της νομοθεσίας αναφορικά με τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων (TUPE).

Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αγορά από την AstroBank όλων των σχετικών αδειών Τεχνολογίας Πληροφοριών, διαδικασιών, προϊόντων αλλά και της συλλογικής εμπειρογνωμοσύνης της AstroBank αναφορικά με τη διαχείριση των ΜΕΧ και ΑΠΣ. Τα χαρτοφυλάκια αυτά εξακολουθούν να υπολογίζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της AstroBank, με στόχο τη μείωση των ΜΕΧ σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, αναμένεται να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου ένα τοις εκατό, και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, όπως μεταξύ άλλων, την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως η κοινοπραξία αναμένεται να συνδυάσει την τοπική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη της AstroBank με τις σημαντικές διεθνείς δυνατότητες, βέλτιστες πρακτικές αλλά και το λογισμικό ανάκτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (Debt Recovery) της Qualco, προκειμένου να καταστεί σημαντικός παίκτης στην κυπριακή αγορά.

Από την ίδρυσή της πριν 20 χρόνια, η Qualco Group, με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Κύπρο και τη Βραζιλία, εξυπηρετεί περισσότερους από 70 πελάτες σε 15 χώρες. Έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος διαχειριστής μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Ελλάδα, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της να υπερβαίνουν τα €10 δις. Επιπλέον, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία δανείων ύψους €2,2 δις και χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής αξίας €70 δις.  Στο ΗΒ, η Qualco διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία κορυφαίων χρηματοοικονομικών οργανισμών, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα €10δις.

Σε δηλώσεις του ο Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος της Qualco ανέφερε πως "στόχος μας είναι να μεταφέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις υφιστάμενες γνώσεις, δυνατότητες και συστήματα στην Κυπριακή αγορά διαχείρισης δανείων, μέσω της Trusset Asset Management Limited, η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την διεύρυνση του τομέα διαχείρισης δανείων της εταιρίας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την AstroBank για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου".

Σε δηλώσεις του ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της AstroBank ανέφερε πως «είμαστε ενθουσιασμένοι για την εφαρμογή από την Qualco της διεθνούς αναγνωρισμένης εμπειρογνωμοσύνης της στην Ανάκτηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στα χαρτοφυλάκια Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων («ΜΕΧ») και Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων («ΑΠΣ») μας. Την ίδια ώρα, προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μας με την Qualco με στόχο να διευρύνουμε τις δραστηριότητες της εταιρείας αυτής στην Κύπρο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ