Χωρίς ανατοκισμό για τους δανειολήπτες η αναστολή των δόσεων

Οι τράπεζες απορροφούν το κόστος.

Δεν προτίθενται να να προχωρήσουν σε ανατοκισμό επιβαρύνοντας τους δανειολήπτες οι κυπριακές τράπεζες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών, τα μέλη του δηλώνουν ότι προχωρούν στην παραχώρηση πρόσθετης χρηματοοικονομικής ελάφρυνσης -σχετικά με τον ανατοκισμό- στους δανειολήπτες που δυσμενώς επηρεάζονται από την πανδημία του ιού COVID-19.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι πέραν της αναστολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων δεν θα εφαρμοστεί ανατοκισμός στους τόκους κατά την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διατάγματος και για τα οποία θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του πελάτη.  

Σημειώνεται, ότι οι τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση της εν λόγω απόφασης έπειτα από ενδελεχή επεξεργασία της συγκεκριμένης επιλογής, στη βάση νομικών και εποπτικών  απαιτήσεων, κανονιστικών παραμέτρων και λογιστικών προτύπων. 

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας ότι οι τράπεζες σε καθημερινή βάση συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε δυνατή επιλογή και μελετούν τα διαθέσιμα εργαλεία με γνώμονα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, τους αυτοτελώς εργαζομένους και τα νοικοκυριά με κύριο στόχο τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 στην κυπριακή οικονομία.

Την εξέλιξη χαιρέτισε και ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ