Βήμα προς Βήμα η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Δείτε βήμα προς βήμα πώς να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση εισοδήματος.

Ενώ μένουν μόλις 6 μέρες μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το 2019, παρατίθεται πιο κάτω οδηγός που εξηγεί βήμα προς βήμα την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο σύστημα Taxisnet και λεπτομέρειες για την εγγραφή θα βρείτε εδώ.

ΜΕΡΟΣ 1- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Συμπληρώστε ΜΟΝΟ σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές.
 

ΜΕΡΟΣ 2- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εάν έχετε αλλάξει εκπρόσωπο, συμπληρώστε το έντυπο ΤΦ2003/2015 και αποστείλετε το στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Επαρχιακού Γραφείου στο οποίο ανήκετε.
 

ΜΕΡΟΣ 3 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ο τρόπος φορολόγησης, διαφοροποιείται ανάλογα, εάν είστε ή δεν είστε κάτοικος της Δημοκρατίας.
Επιλογή (Ναι): Είστε κάτοικος της κυπριακής Δημοκρατίας εάν:

1. Παραμείνατε στη Δημοκρατία εντός του 2019 για μια ή περισσότερες περιόδους, οι οποίες στο
σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες ή,

2. Παραμείνατε στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 μέρες αλλά λιγότερες από 184 και:
 ήσασταν ιδιοκτήτης ή ενοικιάζατε μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία
 δεν ήσασταν κάτοικος σε άλλη χώρα για πέραν των 183 ημερών
 δεν ήσασταν φορολογικός κάτοικος σε άλλη χώρα και
 είχατε δική σας επιχείρηση ή ήσασταν εργοδοτούμενος ή κατείχατε αξίωμα στη Δημοκρατία
που δεν τερματίστηκε την 31/12/2019

Εάν ισχύει μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις τότε, είστε φορολογικός κάτοικος της
Δημοκρατίας και θα πρέπει να δηλώσετε τα εισοδήματα σας τόσο από πηγές ΕΝΤΟΣ όσο και
ΕΚΤΟΣ της Δημοκρατίας.

Επιλογή (ΟΧΙ) Δεν είστε κάτοικος της κυπριακής Δημοκρατίας εάν:
Δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις και θα πρέπει να δηλώσετε μόνο τα εισοδήματα σας
από πηγές ΕΝΤΟΣ της Δημοκρατίας.

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓεΣΥ

1. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εάν έχετε λάβει σύνταξη ή είστε εγγεγραμμένος ως αυτοτελώς εργαζόμενος στις ΥΚΑ, συμπληρώστε στο ΜΕΡΟΣ 3Β1 (πριν την είσοδο σας στην Δήλωση) τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ), την ημερoμηνία γέννησης και το φύλο σας έτσι ώστε να ανακτηθούν τα εισοδήματα που υπόκεινται σε ΓεΣΥ και οι εισφορές ΓεΣΥ και κοινωνικών ασφαλίσεων. Σε τέτοια περίπτωση, τα εισοδήματα συμπληρώνονται αυτόματα στο ΜΕΡΟΣ 4Β1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓεΣΥ. Αν είχατε εισόδημα ως αυτοτελώς, η συμπλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ 4Θ «ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» καθίσταται υποχρεωτική.
2. ΧΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓεΣΥ

1. Συμπληρώστε μόνο εάν ασφαλίζεστε σε άλλη χώρα του ΕΟΧ ή την Ελβετία ή κατέχετε S1 της χώρας αυτής και είστε φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

2. Υποχρεωτική συμπλήρωση της χώρας κατοικίας, εάν δεν είστε φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

3. Εάν είστε ή δεν είστε φορολογικός κάτοικος Κύπρου, συμπληρώστε με τα απαιτούμενα στοιχεία μόνο εάν έχετε εξασφαλίσει πιστοποιητικό απαλλαγής εισφοράς ΓεΣΥ από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να απαλλαγείτε από την καταβολή
εισφοράς ΓεΣΥ.

3. ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019.
Δηλώστε την εισφορά που έχετε καταβάλει σε αντίστοιχο σχέδιο υγείας άλλης χώρας, για να λάβετε την σχετική έκπτωση στον Υπολογισμό Φόρου.

ΜΕΡΟΣ 4 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Α1. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δηλώστε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση το πιστοποιητικό αποδοχών T.Φ.63 το οποίο εξασφαλίζεται από τον εργοδότη σας.

Στήλη 1 Α.Φ.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. του εργοδότη σας (βλπ. T.Φ.63). (ΠΡΟΣΟΧΗ το τελευταίο γράμμα είναι κεφαλαίο και στα αγγλικά).
 Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε Α.Φ.Μ. εργοδότη εάν είστε άνεργος ή εάν ο εργοδότης σας είναι εκτός της Δημοκρατίας (κώδικες 2,4).
Στήλη 2 ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Συμπληρώστε το όνομα/επωνυμία του εργοδότη σας. Εάν δεν έχετε εργαστεί κατά τη διάρκεια του έτους, γράψετε τη λέξη «ΑΝΕΡΓΟΣ».
Στήλη 3 ΚΩΔΙΚΕΣ
Κώδικας 1
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες στη Δημοκρατία (συμπεριλαμβάνονται οφέλη που υπόκεινται σε Κ.Α.).
Κώδικας 2
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες και οφέλη εκτός της Δημοκρατίας.
Κώδικας 3
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΟ για εισοδήματα μέχρι €100.000
Εάν είστε μισθωτός στη Δημοκρατία, αλλά πριν την έναρξη της εργοδότησής σας,
ήσασταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας, δικαιούστε απαλλαγή 20%, (μέγιστο ποσό απαλλαγής €8.550) επί του ετήσιου εισοδήματος σας από την 1ην Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος έναρξης της εργοδότησής σας. H απαλλαγή αυτή ισχύει για περίοδο 5 ετών για εργοδότηση που άρχισε εντός και μετά του έτους 2012. Συμπληρώστε απαραίτητα και το μέρος Α2 (βλπ. οδηγίες πιο κάτω).
Κώδικας 4
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ
Εάν εργαστήκατε εκτός της Δημοκρατίας, ως μισθωτός:
 σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, ή
 σε εργοδότη που είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία με μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών, αλλά λιγότερη από 183 μέρες, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε δεν φορολογείστε σε σχέση με το εισόδημα αυτό.
Κώδικας 5
ΑΝΕΡΓΟΣ Εάν δεν έχετε εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα (μήνες) ή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. ΜΗΝ καταχωρείτε το ανεργιακό επίδομα.
Κώδικας 6
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΟ για εισοδήματα άνω των €100.000
Εάν είστε μισθωτός στη Δημοκρατία, αλλά πριν την έναρξη της εργοδότησής σας, ήσασταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας, δικαιούστε απαλλαγή ύψους 50% της ετήσιας αμοιβής σας για περίοδο 10 ετών, από την 1ην Ιανουαρίου του έτους έναρξης της εργοδότησής σας. Συμπληρώστε απαραίτητα και το μέρος Α2 (βλπ. οδηγίες πιο κάτω).
Κώδικας 7
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όφελος που προκύπτει από παραχώρηση δανείου σε διευθυντές/μετόχους ή άλλα συγγενικά πρόσωπα εταιρείας.
Κώδικας 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΕΕ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
Δηλώστε αμοιβή η οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων ή αμοιβή απόδοσης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες. Φορολογείται με συντελεστή 8% με ελάχιστο ποσό φόρου €10000.
Κώδικας 9
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΚΑ)
Δηλώστε οφέλη τα οποία θεωρούνται “παροχή σε είδος” και αναγράφονται στο πιστοποιητικό απολαβών T.Φ.63 και δεν είναι ασφαλιστέα στις ΥΚΑ π.χ. όφελος αυτοκινήτου, ενοικίου κ.λ.π. (βλπ. Ενημερωτικό Έντυπο “Παροχές σε Είδος” και Ερμηνευτική Εγκύκλιο ΕΕ 32/2019).
Κώδικας 10
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΦΑΠΑΞ (Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δηλώστε εφάπαξ ποσό το οποίο αφορά υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά το οποίο υπόκειται σε επιβολή ΦΕ.

Στήλη 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί πολιτειακό ή δημοτικό ή άλλο αξίωμα, καθώς και κάθε επίτροπος ή ρυθμιστής που διορίζεται με βάση πρόνοια νόμου με αποδοχές ή οφέλη που δεν εμπίπτουν στη Νομοθεσία των ΚΑ (εισφορά ΓεΣΥ και από εργοδότη).
Στήλη 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (μήνες)
Δηλώστε το σύνολο των μηνών κατά τους οποίους παρείχατε μισθωτές υπηρεσίες για κάθε
εργοδότη σας ξεχωριστά ή τους μήνες που ήσασταν άνεργος. Ο 13ος μισθός δεν θεωρείται μήνας
εργασίας(π.χ. 1 έτος = περίοδος 12 μηνών).
Στήλη 6 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δηλώστε το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών από μισθωτές υπηρεσίες εντός της Δημοκρατίας (αφορά κώδικες 1,3,6,7,8,9 και 10). Οποιαδήποτε οφέλη, σύμφωνα με το πιστοποιητικό αποδοχών T.Φ.63 τα οποία δεν υπόκεινται σε Κοινωνικές Ασφαλίσεις, θα πρέπει να καταχωρηθούν ξεχωριστά με κώδικα 9 . Στρογγυλοποιείστε στο πλησιέστερο ευρώ (χωρίς δεκαδικά).
Στήλη 7 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δηλώστε το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών σας οι οποίες προήλθαν από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας (αφορά κώδικες 2 και 4). Στρογγυλοποιείστε στο πλησιέστερο ευρώ (χωρίς δεκαδικά).

Στήλη 8 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε το ακριβές ποσό του φόρου (και τα σεντς) που παρακρατήθηκε εντός και εκτός της Δημοκρατίας, από τον κάθε εργοδότη ξεχωριστά, όπως φαίνεται στο πιστοποιητικό αποδοχών σας. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.
Στήλη 9 ΓεΣΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε την εισφορά ΓεΣΥ (και τα σεντς) που παρακρατήθηκε εντός της Δημοκρατίας, από τον κάθε εργοδότη ξεχωριστά. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.

Α2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 3 ή 6
Αφορά κυρίως πρώτη εργοδότηση φοιτητών ή επαναπατρισθέντων ή αλλοδαπών με προσωρινές μεταθέσεις/ συμβόλαια εργοδότησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Συμπληρώστε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχετε επιλέξει κώδικα 3 ή 6 (στήλη 3 πιο πάνω) δηλώνοντας τα πιο κάτω στοιχεία:
 την ημερομηνία εγκατάστασής στη Δημοκρατία για υπολογισμό των ημερών μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησής.
 την ημερομηνία έναρξης εργοδότησής στη Δημοκρατία και την ημερομηνία τυχόν αναχώρησης σας.
 το συνολικό αριθμό ημερών που ήσασταν εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής σας, για επιβεβαίωση του ότι ήσασταν κάτοικος εκτός Δημοκρατίας (μέχρι 365 ημέρες).
 το ποσό της απαλλαγής που δικαιούστε (20% ή 50% επί των ακαθάριστων απολαβών σας στη Δημοκρατία) ως η επιλογή σας στη στήλη 3. H απαλλαγή αυτή δεν διεκδικείται και στο ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ της Δήλωσης. Το ποσό μεταφέρεται αυτόματα στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ και περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως η νομοθεσία.

Α3. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Αφορά κυρίως δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.
1. Εάν στο πιστοποιητικό αποδοχών σας για το τρέχον έτος αναγράφονται στο κάτω μέρος και αναδρομικά προηγούμενων ετών, αυτά δηλώνονται ΜΟΝΟ αν δεν διαφοροποιείται ο φορολογικός συντελεστής για το τρέχον έτος. Σε τέτοια περίπτωση, δηλώνονται σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
γραμμή στο ΜΕΡΟΣ 4 Α1 ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Στη στήλη 2 ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ αναγράφετε τη λέξη ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ και το έτος που αφορούν.
Εάν διαφοροποιείται ο φορολογικός συντελεστής, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αναθεωρημένη Δήλωση και τα αναδρομικά θα πρέπει να δηλωθούν στο έτος που αφορούν.
2. Εάν τα αναδρομικά αφορούν τα έτη 2012-2016, θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ έτσι ώστε να φορολογηθούν και για σκοπούς Έκτακτης Εισφοράς Ιδιωτικού Τομέα, Ν112/2011.
 

Β1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Δηλώστε τη σύνταξη με βάση τα πιστοποιητικά σύνταξης που κατέχετε (π.χ. πιστοποιητικό σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο ή από τον οργανισμό ή υπηρεσία από όπου λαμβάνετε σύνταξη).
Σε περίπτωση που λαμβάνετε σύνταξη από τις YΚΑ, αυτό το μέρος συμπληρώνεται αυτόματα (ταπ οσά ανακτώνται με την συμπλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ 3Β1 της Δήλωσης).

Στήλη 1 Α.Φ.Μ.
Συμπληρώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του οργανισμού /υπηρεσίας /προσώπου από όπου λαμβάνετε σύνταξη (προσοχή: o τελευταίος χαρακτήρας αγγλικά και κεφαλαία).
Συμπληρώνεται αυτόματα, όπου απαιτείται, με τη χρήση του εικονιδίου

 που βρίσκεται στη στήλη 2 ΟΝΟΜΑ.
Στήλη 2 ΟΝΟΜΑ
Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα του οργανισμού/υπηρεσίας/ προσώπου από όπου λαμβάνετε σύνταξη. Συμπληρώνεται αυτόματα με τη χρήση του εικονιδίου  που βρίσκεται σε αυτή τη στήλη.
Στήλη 3 ΚΩΔΙΚΕΣ
Κώδικας 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Σύνταξη Γενικού Λογιστηρίου: Συμπληρώνεται αυτόματα με τη χρήση του
εικονιδίου που βρίσκεται στη στήλη 2 ΟΝΟΜΑ.
 Συντάξεις άλλων οργανισμών: Ημικρατικών, Τραπεζικών κλπ.
 Σύνταξη χηρείας: Eπιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθεί η σύνταξη χηρείας, είτε με κανονικό συντελεστή είτε με ειδικό συντελεστή (κώδικας 6 πιο κάτω), συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα των διαφορετικών επιλογών σας.
Συμβουλευτείτε την Εγκύκλιο 2015/12.
Κώδικας 2 ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σύνταξη εξωτερικού την οποία επιλέγετε να φορολογηθείτε με μειωμένο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή με 5% για ποσό πέραν των €3.420 και δεν προστίθεται με οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.
Στη στήλη 4 θα πρέπει να δηλώσετε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης εξωτερικού.
Κώδικας 3 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Σύνταξη η οποία τυγχάνει εξαίρεσης, όπως για παράδειγμα οι συντάξεις που χορηγούνται με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο 1988 - 2001.
Κώδικας 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΚΑ)
Κοινωνική/θεσμική σύνταξη ή σύνταξη ανικανότητας /αναπηρίας η οποία καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όχι σύνταξη χηρείας).
Συμπληρώνεται αυτόματα με την ανάκτηση του ποσού σύνταξης από τις ΥΚΑ.
Κώδικας 5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σύνταξη μη φορολογικού κατοίκου την οποία λαμβάνετε από προγενέστερη εργοδότηση στη Δημοκρατία.
Κώδικας 6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
Σύνταξη χηρείας Γενικού Λογιστηρίου ή Κοινωνικών Ασφαλίσεων την οποία επιλέγετε να φορολογηθείτε με ειδικό συντελεστή, δηλαδή με 20% για ποσό πέραν των €19.500 και δεν προστίθεται με οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.
Αν η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό σας εισόδημα και επιλέξατε τον ειδικό συντελεστή, τότε από τον Υπολογισμό Φόρου αφαιρείται ΜΟΝΟ η μείωση απολαβών (όχι ασφάλιστρα ζωής και ταμεία υγείας). Σχετική είναι η Εγκύκλιος 2015/12.
Κώδικας 8 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σύνταξη Εξωτερικού την οποία επιλέγετε να φορολογηθείτε με κανονικό συντελεστή και όχι με μειωμένο συντελεστή ως ο κώδικας 2 πιο πάνω.

Στήλη 4 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δηλώστε το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης πριν την αποκοπή του φόρου, στρογγυλοποιώντας στο πλησιέστερο ευρώ (χωρίς τα σεντς). Συμπληρώνεται αυτόματα σε περίπτωση σύνταξης από τις ΥΚΑ.
Στήλη 5 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε το ακριβές ποσό (και τα σεντς) του φόρου που παρακρατήθηκε εντός και εκτός της Δημοκρατίας. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.
Στήλη 6 ΓεΣΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε την εισφορά ΓεΣΥ (και τα σεντς) που παρακρατήθηκε εντός της Δημοκρατίας. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία. Συμπληρώνεται αυτόματα σε περίπτωση σύνταξης από τις ΥΚΑ.

Β2. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Αφορά κυρίως συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.
1. Εάν στο πιστοποιητικό αποδοχών σας για το τρέχον έτος αναγράφονται στο κάτω μέρος και αναδρομικά προηγούμενων ετών, αυτά δηλώνονται ΜΟΝΟ αν δεν διαφοροποιείται ο φορολογικός συντελεστής για το τρέχον έτος. Σε τέτοια περίπτωση, δηλώνονται σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
γραμμή στο ΜΕΡΟΣ Β1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ της Δήλωσης. Στη στήλη 2 ΟΝΟΜΑ αναγράψετε τη λέξη ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ και το έτος που αφορούν.
Εάν διαφοροποιείται ο φορολογικός συντελεστής, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αναθεωρημένη Δήλωση και τα αναδρομικά θα πρέπει να δηλωθούν στο έτος που αφορούν.
2. Εάν τα αναδρομικά αφορούν τα έτη 2012-2016, θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ στο μέρος αυτό έτσι ώστε να φορολογηθούν και για σκοπούς Έκτακτης Εισφοράς Ιδιωτικού Τομέα.
 

Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ
Δηλώστε το εισόδημα από ενοίκια που αποκτήθηκε ή προέκυψε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους στη Δημοκρατία, ή/και εκτός της Δημοκρατίας.

Στήλη 1 ΑΡ. ΤΙΤΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δηλώστε τον αριθμό εγγραφής του ενοικιαζόμενου υποστατικού όπως αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας.
Στήλη 2 KΩΔΙΚΕΣ
Επιλέξτε από τους πιο κάτω κώδικες, προκειμένου να σας παραχωρηθεί το αντίστοιχο ποσοστό (%) κεφαλαιουχικής έκπτωσης του ακινήτου που ενοικιάζετε:
 1 (Γραφείο), 2 (Κατάστημα), 3 (Διαμέρισμα), 4 (Σπίτι) 10 (κτίριο για το οποίο παραχωρήθηκε απόσβεση 10%) κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις @ 3% για 33 1/3 έτη. Για το 34ο έτος δηλώστε το ποσό που δεν αποσβέστηκε.
 5 (Αποθήκη), 8 (Εργοστάσιο/Ξενοδοχείο) @ 4% για 25 έτη
 8 (Εργοστάσιο/Ξενοδοχείο) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2012-
2018 @ 7%. Για το 15ο έτος δηλώστε το ποσό που δεν αποσβέστηκε.
 6 (Γη), 7 (Χώρος Στάθμευσης), 9 (Άλλο υποστατικό) @ 0%.
Στήλη 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
Δηλώστε την ημερομηνία συμπλήρωσης / ανέγερσης του ακινήτου για τον καθορισμό τηςημερομηνίας έναρξης παροχής των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων.

Στήλη 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Δηλώστε την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου (π.χ. από τον εργολάβο) ή απόκτησης (π.χ. από δωρεά, αγορά, κληρονομιά).
Στήλη 5 ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2
Δηλώστε το κόστος κτήσης του ενοικιαζόμενου ακινήτου που αναλογεί στο μερίδιο σας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αποκτήθηκε, π.χ. με ανέγερση, αγορά, δωρεά, κληρονομιά κλπ, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσό της κεφαλαιουχικής έκπτωσης που τυχόν διεκδικείτε.
Προσοχή:
 ΜΗΝ συμπεριλάβετε το κόστος της γης επί της οποίας έχει ανεγερθεί το ακίνητο.
 ΜΗΝ δηλώσετε ως κόστος ακινήτου την αξία του ακινήτου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
κτηματολογίου (όπως φαίνεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, 1/1/2013 ή 1/1/2018).
Δηλώστε το εμβαδόν του ενοικιαζόμενου ακινήτου για σκοπούς επιβεβαίωσης του κόστους κτήσης
του ακινήτου.
Στήλη 6 Α.Φ.Μ. / ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
 Ενοικιαστής: Άτομο
ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση με τον Α.Φ.Μ./ αρ.ταυτ. ενοικιαστή όταν ο ενοικιαστής είναι άτομο. Σε τέτοια περίπτωση ΔΕΝ συμπληρώνεται η στήλη 15 (Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε).
 Ενοικιαστής: Εταιρεία/Συνεταιρισμός/Δήμοι/Κοινότητες/Κράτος
Δηλώστε υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. ενοικιαστή όπως φαίνεται στη Βεβαίωση Παρακράτησης
Αμυντικής Εισφοράς και ΓεΣΥ από Ενοίκια (έντυπο Ε.Πρ.614/2019)
Στήλη 7 ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα του ενοικιαστή σας.
Στήλη 8 ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δηλώστε το μερίδιο ιδιοκτησίας σε ποσοστό (%) π.χ. εάν κατέχετε το ΟΛΟ δηλώστε 100, το ½, δηλώστε 50 κλπ. Τα ποσά που θα δηλώσετε στη στήλη 5 και στις στήλες 10 μέχρι 14 πρέπει να αναλογούν στο μερίδιο ιδιοκτησίας που σας αφορά και να υπολογίζονται στο ακαθάριστο ενοίκιο.
Στήλη 9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2019
Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης, έστω και χωρίς να έχει εκδοθεί τίτλος ακόμα, ή έχετε μεταβιβάσει το ακίνητο εντός του έτους, τότε ανάλογα παραχωρούνται ή όχι κεφαλαιουχικές εκπτώσεις.
Στήλη 10 ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δηλώστε το ετήσιο ακαθάριστο ενοίκιο που σας αναλογεί, χωρίς οποιαδήποτε αφαίρεση. Το ποσοστό του 20% που αφορά έξοδα ενοικιαζόμενων υποστατικών αφαιρείται αυτόματα από τον Υπολογισμό του Φόρου. Τονίζεται ότι η αφαίρεση εξόδων δεν παραχωρείται για τους κώδικες 6,7,9.
Στήλη 11 ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δηλώστε το ετήσιο ακαθάριστο ενοίκιο εκτός της Δημοκρατίας, χωρίς οποιαδήποτε αφαίρεση. Το ποσοστό του 20% που αφορά έξοδα ενοικιαζόμενων υποστατικών αφαιρείται αυτόματα από τον Υπολογισμό του Φόρου. Τονίζεται ότι η αφαίρεση εξόδων δεν παραχωρείται για τους κώδικες 6,7,9.
Στήλη 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Το ποσό συμπληρώνεται αυτόματα πολλαπλασιάζοντας το κόστος που αντιστοιχεί στο μερίδιο σας στη στήλη 5 επί του ποσοστού της απόσβεσης που δικαιούστε με βάση τον κώδικα του ενοικιαζόμενου υποστατικού που επιλέξατε στη στήλη 2 (Το ποσοστό αναγράφεται δίπλα από κάθε
κώδικα για δική σας διευκόλυνση).

Στήλη 13 ΤΟΚΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
Οι τόκοι δανείου για αγορά ή ανέγερση του ενοικιαζόμενου υποστατικού, αφαιρούνται εξολοκλήρου.
Στήλη 14 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αν τα ενοίκια προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας, δηλώστε τυχόν αλλοδαπό φόρο που έχει καταβληθεί. Σημειώνεται ότι η μεταφορά του αλλοδαπού φόρου δεν γίνεται αυτόματα στα μέρη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΑΕ και θα πρέπει να καταχωρείται από εσάς. Ο αλλοδαπός φόρος που αναλογεί στο συγκεκριμένο εισόδημα περιορίζεται στο ύψος του κυπριακού φόρου που επιβλήθηκε.
Δηλώστε το ακριβές ποσό του φόρου (και τα σεντς). Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.
Στήλη 15 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ /ΓεΣΥ
 Δηλώστε το ποσό της ΕΑΕ και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε από ενοικιαστή που είναι είτε εταιρεία είτε συνεταιρισμός ή το κράτος, (κώδικες πληρωμής 614 και 714), σύμφωνα με τον ΑΦΜ που δηλώθηκε στη στήλη 6 πιο πάνω και την βεβαίωση παρακράτησης αμυντικής
εισφοράς και ΓεΣΥ από ενοίκια (έντυπο Ε.Πρ.614/2019).Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Υπολογισμό του ΓεΣΥ και της ΕΑΕ.
 Σημαντικό: H ΕΑΕ και το ΓεΣΥ που καταβλήθηκε με αυτοφορολογία (κώδικες πληρωμής 604 και 704) και αφορά ενοικιαστή άτομο ΔΕΝ καταχωρείται εδώ καθότι μεταφέρεται αυτόματα από το Σύστημα Εισπράξεων στον Υπολογισμό του ΓεΣΥ και της ΕΑΕ.
 Η ΕΑΕ επιβάλλεται στο 75% του ακαθάριστου ποσού ενοικίων με ετήσιο ποσοστό 3% και καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου).
 Η εισφορά ΓεΣΥ επιβάλλεται στο ακαθάριστο ποσό των ενοικίων με ποσοστό 1.7% για την περίοδο 01/03/2019 μέχρι 31/12/2019.

Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Συμπληρώστε μόνο, αν τα έργα συντήρησης του διατηρητέου κτιρίου έχουν συμπληρωθεί και έχετε στην κατοχή σας το σχετικό Πιστοποιητικό του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εισπρακτέα ενοίκια δηλώνονται στο ΜΕΡΟΣ
4Γ. Η έκπτωση για το διατηρητέο κτίριο υπολογίζεται και διανέμεται σε όλα τα έτη ξεχωριστά για τα οποία διήρκησαν οι εργασίες συντήρησης. Αν η έκπτωση για το έτος δεν απορροφάται πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα, μεταφέρεται στο επόμενο έτος μέχρι να εξαντληθεί. Σε περίπτωση που κατά την συμπλήρωση των εργασιών συντήρησης αποδειχθεί ότι δικαιούστε έκπτωση και για προηγούμενα έτη, ενημερώστε το Τμήμα για αναθεώρηση των φορολογιών των προηγούμενων ετών που επηρεάζονται. Σχετική η ΕΕ 2009/1.
Στήλη 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο αριθμός εγγραφής της διατηρητέας οικοδομής, όπως αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στήλη 2 ΑΝAΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το αναγνωρισμένο κόστος της διατηρητέας οικοδομής όπως αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Στήλη 3 ΑΝAΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2
Το αναγνωρισμένο εμβαδό της οικοδομής όπως αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Στήλη 4 Α.Φ.Μ. /ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
 Ενοικιαστής: ΑΤΟΜΟ
ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση με τον Α.Φ.Μ./ αρ.ταυτ. ενοικιαστή όταν ο ενοικιαστής είναι άτομο. Σε τέτοια περίπτωση ΔΕΝ συμπληρώνεται η στήλη 16 (Αμυντική Εισφορά που παρακρατήθηκε).
 Ενοικιαστής: Εταιρεία/Συνεταιρισμός/Δήμοι/Κοινότητες/Κράτος
Δηλώστε υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. ενοικιαστή όπως φαίνεται στη Βεβαίωση Παρακράτησης Αμυντικής Εισφοράς από Ενοίκια (έντυπο Ε.Πρ.614/2019).
Στήλη 5 ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Δηλώστε υποχρεωτικά το όνομα του ενοικιαστή σας.
Στήλη 6 ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δηλώστε το μερίδιο ιδιοκτησίας, του διατηρητέου κτιρίου, που σας αναλογεί, π.χ. ΟΛΟ δηλώστε 100, ½ δηλώστε 50 κλπ. Οι στήλες 10,11,12,13,14,15,16 θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με το μερίδιο που σας αναλογεί.
Στήλη 7 ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δηλώστε το έτος έναρξης των έργων συντήρησης (ΕΕΕΕ), όπως αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στήλη 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Είναι η ημερομηνία του σχετικού πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το οποίο βεβαιώνει ότι συμπληρώθηκαν τα έργα συντήρησης του διατηρητέου κτιρίου και αναγράφει το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος για τη συντήρηση του κτιρίου.
(βλ. κάτω αριστερά πιστοποιητικού).
Στήλη 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δηλώστε τον αριθμό διατάγματος (Κ.Δ.Π.) με τον οποίο κηρύχθηκε διατηρητέα η οικοδομή, όπως αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στήλη 10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΜΕΧΡΙ 2018)
Σύνολο δαπανών, όπως αναγράφονται ανά έτος στο σχετικό πιστοποιητικό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο οποίο δεν πρέπει να συμπεριληφθεί η δαπάνη τρέχοντος έτους.
Στήλη 11 ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019
Η δαπάνη που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος σχετικά με τα έργα συντήρησης της διατηρητέας οικοδομής όπως αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό.
Στήλη 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ
Δηλώστε το ποσό που σας έχει παραχωρηθεί ως επιχορήγηση στο κόστος συντήρησης από το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στήλη 13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Συμπληρώστε το ποσό από την πώληση του χαρισμένου συντελεστή η οποία αναγράφεται ξεχωριστά στο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στήλη 14 ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ [Στήλες: 11*(2-12-13)/(10+11)]
Είναι το ποσό της έκπτωσης που δικαιούστε για το έτος και προκύπτει από το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης που αναγράφεται σε αυτή τη στήλη.

Στήλη 15 ΕΝΟΙΚΙΟ
Τα μεικτά εισπρακτέα ενοίκια από την εκμετάλλευση διατηρητέου κτιρίου, δηλώνονται στο μέρος αυτό, στην περίπτωση που τα έργα έχουν συμπληρωθεί και το σχετικό πιστοποιητικό από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει εκδοθεί. Απαλλάσσονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος και για ΓεΣΥ, αλλά δεν απαλλάσσονται για σκοπούς έκτακτης αμυντικής εισφοράς.
Στήλη 16 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Δηλώστε το ποσό της ΕΑΕ που παρακρατήθηκε από ενοικιαστή που είναι εταιρεία, συνεταιρισμός ή το κράτος (κώδικας πληρωμής 614) , σύμφωνα με τον ΑΦΜ που δηλώθηκε στη στήλη 4 πιο πάνω και την βεβαίωση παρακράτησης αμυντικής εισφοράς από ενοίκια
(έντυπο Ε.Πρ.614/2019). Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Υπολογισμό της ΕΑΕ.
 Σημαντικό: H ΕΑΕ που καταβλήθηκε με αυτοφορολογία (κώδικας πληρωμής 604) και αφορά ενοικιαστή άτομο δεν καταχωρείται εδώ καθότι μεταφέρεται αυτόματα από το Σύστημα Εισπράξεων στον Υπολογισμό της ΕΑΕ.
 Η ΕΑΕ επιβάλλεται στο 75% του ακαθάριστου ποσού ενοικίων με ετήσιο ποσοστό 3% και καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου).

Ε. ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ
Εάν είστε φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, δηλώστε το εισόδημα από τόκους τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Το εισόδημα από τόκους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, υπόκειται όμως σε ΕΑΕ και ΓεΣΥ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Για την επιστροφή της ΕΑΕ σε τόκους καταθέσεων θα πρέπει να συμπληρώσετε το μέρος αυτό της Δήλωσης. Η επιστροφή της ΕΑΕ υπολογίζεται αυτόματα στο μέρος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΑΕ, μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εισοδημάτων σας, ως το ΜΕΡΟΣ Ι της Δήλωσης (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων) δεν ξεπερνά τις €12000.
Στήλη 1 Α.Φ.Μ./ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Δηλώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου/Αρ. Ταυτότητας του οφειλέτη ή της τράπεζας.
Στήλη 2 ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δηλώστε το όνομα του οφειλέτη ή της τράπεζας από τους οποίους λαμβάνετε τόκους.
Στήλη 3 ΚΩΔΙΚΕΣ
Επιλέξτε τον κώδικα για κάθε οφειλέτη ή τράπεζα από τους οποίους λαμβάνετε τόκους:
Κώδικας (Οφειλέτης ή Τράπεζα)
1 (Από δάνεια και άλλες πηγές 30% (χωρίς παρακράτηση ΕΑΕ))
2 (Από κυβερνητικά χρεόγραφα 3%)
3 (Από καταθέσεις τραπεζών, συνεργατικών ιδρυμάτων, Οργ.Χρ.Στ. και Ομόλογα Δημοσίων Εταιρειών 30%)
4 (Από μη κυβερνητικά χρεόγραφα 30%)
5 (Από πηγές εκτός δημοκρατίας 30%(χωρίς παρακράτηση ΕΑΕ))
Στήλη 4 ΜΙΚΤΟΣ ΤΟΚΟΣ
Εάν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο άτομο/α, δηλώστε το δικό σας μερίδιο μικτού τόκου που εισπράχθηκε από κάθε οφειλέτη ή τράπεζα ξεχωριστά.

Στήλη 5 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η στήλη 5 σχετίζεται με τον κώδικα 5, δηλαδή με τόκους εισπρακτέους από πηγές εκτός της Δημοκρατίας. Στο μέρος αυτό θα πρέπει να δηλώσετε το δικό σας μερίδιο του αλλοδαπού φόρου που έχετε καταβάλει. Σημειώνεται ότι η μεταφορά του αλλοδαπού φόρου δεν γίνεται αυτόματα στα μέρη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΑΕ, και θα πρέπει να καταχωρείται από εσάς. Ο αλλοδαπός φόρος που αναλογεί στο συγκεκριμένο εισόδημα περιορίζεται στο ύψος του κυπριακού φόρου που επιβλήθηκε.
Στήλη 6 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε το δικό σας μερίδιο της ΕΑΕ που παρακρατήθηκε στην πηγή το οποίο διαφέρει ανάλογα με την πηγή προέλευσης των τόκων:
Πηγή (Έκτακτη αμυντική εισφορά)
Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (30%)
Από κυβερνητικά χρεόγραφα (3%)

Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Υπολογισμό της ΕΑΕ στις Αφαιρέσεις για υπολογισμό της επιστρεπτέας αμυντικής εισφοράς από τόκους καταθέσεων για εισοδήματα μέχρι €12000.
Σε περίπτωση μη παρακράτησης άμυνας στην πηγή (π.χ. τόκοι εξωτερικού) δημιουργείται οφειλή στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ για την ΕΑΕ για φορολογικούς κατοίκους της Δημοκρατίας
Η ΕΑΕ καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου).
Στήλη 7 ΓεΣΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε την εισφορά ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε στην πηγή. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.
Στήλη 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΚΩΝ
Δηλώστε την ημερομηνία λήψης τόκων για τον υπολογισμό του ορθού ποσοστού ΕΑΕ που παρακρατήθηκε.
Στήλη 9 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Συμπληρώνεται μόνο αν οι τόκοι εισπρακτέοι προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας (κώδικας 5). Συμπληρώνεται αυτόματα με τη χρήση του εικονιδίου 

επιλέγοντας τη χώρα προέλευσης τους.
Στήλη 10 ΤΥΠΟΣ ΛΟΓ.
Συμπληρώνεται μόνο αν οι τόκοι εισπρακτέοι προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας (κώδικας 5) και επιλέγετε τον τύπο λογαριασμού που διατηρείτε στο εξωτερικό π.χ. IBAN, OBAN, ISIN, OSIN από την αναδιπλούμενη λίστα (drop down list).
Στήλη 11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Συμπληρώνεται μόνο αν οι τόκοι εισπρακτέοι προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας (κώδικας 5) και αναγράφεται ο αριθμός του λογαριασμού που διατηρείτε στο εξωτερικό.

ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δηλώστε το εισόδημα από μερίσματα στη Δημοκρατία, ή/και εκτός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι είστε φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας.
Το εισόδημα από μερίσματα δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Υπόκειται όμως σε ΕΑΕ και ΓεΣΥ.

Στήλη 1 Α.Φ.Μ./ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Δηλώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας από την οποία λαμβάνετε το μέρισμα.
Στήλη 2 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Συμπληρώνεται μόνο όταν τα μερίσματα προέρχονται από εταιρείες εκτός της Δημοκρατίας (κώδικας 2). Συμπληρώνεται αυτόματα με τη χρήση του εικονιδίου επιλέγοντας την χώρα προέλευσης τους.
Στήλη 3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δηλώστε την επωνυμία της εταιρείας από την οποία λαμβάνετε το μέρισμα.
Στήλη 4 ΚΩΔΙΚΕΣ
Κώδικας1: Μερίσματα από εταιρείες εντός της Δημοκρατίας
Κώδικας2: Μερίσματα από εταιρείες εκτός της Δημοκρατίας
Κώδικας3: Μερίσματα από επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου τα οποία υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας και απαλλάσσονται τόσο από φόρο εισοδήματος όσο και από ΕΑΕ και εισφορά ΓεΣΥ. Σημαντικό: Τα μερίσματα με κώδικα 3 ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.
Κώδικας4: Μερίσματα που λογίστηκαν το 2019 από κέρδη του 2017 από εταιρείες στη Δημοκρατία σε μετόχους φυσικά πρόσωπα με παρακράτηση ΓεΣΥ.
Στήλη 5 ΜΙΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Δηλώστε το ποσό του μικτού μερίσματος που έχετε λάβει κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.
Στήλη 6 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε το ποσό της ΕΑΕ που παρακρατήθηκε σύμφωνα με την απόδειξη μερίσματος που εκδόθηκε από την εταιρεία. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Υπολογισμό της ΕΑΕ στις Αφαιρέσεις. Σημειώνεται ότι η ΕΑΕ που καταβλήθηκε με αυτοφορολογία δεν καταχωρείται εδώ καθότι μεταφέρεται αυτόματα από το Σύστημα Εισπράξεων στον Υπολογισμό της ΕΑΕ. Η ΕΑΕ καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου).
Στήλη 7 ΓεΣΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Δηλώστε την εισφορά ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε στην πηγή. Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά και όχι τελεία.
Στήλη 8 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η στήλη 7 σχετίζεται με τον κώδικα 2 δηλαδή με μερίσματα από εταιρείες εκτός της Δημοκρατίας και εδώ δηλώνεται τυχόν αλλοδαπός φόρος που καταβλήθηκε. Σημειώνεται ότι η μεταφορά του αλλοδαπού φόρου δεν γίνεται αυτόματα στα μέρη ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΑΕ και θα πρέπει να καταχωρείται από εσάς. Ο αλλοδαπός φόρος που αναλογεί στο συγκεκριμένο εισόδημα περιορίζεται στο ύψος του κυπριακού φόρου που επιβλήθηκε. Δηλώστε το ακριβές ποσό του φόρου (και τα σεντς). Χρησιμοποιείστε κόμμα (,) πριν τα δεκαδικά
και όχι τελεία.
Στήλη 9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Δηλώστε την ημερομηνία λήψης μερίσματος για τον υπολογισμό του ορθού ποσοστού ΕΑΕ που παρακρατήθηκε.

Ζ. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ
Συμπληρώνεται μόνο σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η ε ξ α ρ γ ύ ρ ω σ η ς α σ φαλιστικού συμβολαίου ζωής, πριν τη λήξη των 6 ετών από την ημερομηνία έναρξης του. Συγκεκριμένα:
 Αν εξαργυρώσετε το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης του, τότε ποσοστό 30% της συνολικής έκπτωσης ασφαλίστρων που σας είχε παραχωρηθεί θα ληφθεί υπόψη ως πρόσθετο εισόδημα στον υπολογισμό του φόρου. Τονίζεται ότι στη στήλη 5 δηλώνεται το σύνολο των ασφαλίστρων για τα οποία σας παραχωρήθηκε έκπτωση από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία εξαργύρωσης του συμβολαίου ζωής.
 Αν εξαργυρώσετε το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο μεταξύ του 4ου και 6ου έτους από την έναρξη του, τότε ποσοστό 20% της συνολικής έκπτωσης ασφαλίστρων που σας έχει παραχωρηθεί θα ληφθεί υπόψη ως πρόσθετο εισόδημα στον υπολογισμό του φόρου. Τονίζεται ότι στη στήλη 5 δηλώνεται το σύνολο των ασφαλίστρων για τα οποία σας παραχωρήθηκε έκπτωση από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία εξαργύρωσης του συμβολαίου ζωής.
 

Η. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ
Καταχωρήστε εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος (άρθρα 8 και 36(3)) ΑΛΛΑ υπάγονται σε εισφορά ΓεΣΥ, επιλέγοντας τον κατάλληλο κώδικα.
Τα εισοδήματα αυτά μεταφέρονται στον Υπολογισμό ΓεΣΥ και στον Υπολογισμό Φόρου και αποτελούν μέρος του Μεικτού Εισοδήματος αλλά αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.
 

Θ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Εάν έχετε εισοδήματα σαν αυτοτελώς και έχετε απαντήσει ΝΑΙ στο ΜΕΡΟΣ 3Β1 της Δήλωσης, η συμπλήρωση του μέρους αυτού καθίσταται υποχρεωτική.
Επιπλέον, εάν έχετε εμπορικά κέρδη /ζημιά από μερίδιο συνεταιρισμού καθώς και εισοδήματα επιδοτήσεων από Ο.Γ.Α. και Κ.Ο.Α.Π. θα πρέπει να δηλωθούν εδώ.
Σημειώνεται επίσης ότι εάν εξακολουθείτε να έχετε συστηματικά εισοδήματα από εμπορία, έστω και αν έχετε και εισόδημα από μισθό, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί η Δήλωση Αυτοεργοδοτουμένου
(Τ.Φ.1Αυτ.).
Επιδόματα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (EEE), Μητρότητας ή άλλα Αφορολόγητα Ποσά, παρόλο που δεν φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν118 (I) 2002 δηλώνονται πληροφοριακά σε αυτό το μέρος με κώδικα 3,4, και 5 αντίστοιχα.
Σημαντικό: Τα επιδόματα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα εισοδήματα που δηλώσατε στο Μέρος 4 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, παράγραφοι Α μέχρι Θ (εκτός από την παράγραφο Ζ), προστίθενται εδώ αυτόματα και μεταφέρονται στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ /Σύνολο Εισοδημάτων.

ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δηλώστε τις συνδρομές/δωρεές καθώς και άλλες αποκοπές, σύμφωνα με το πιστοποιητικό απολαβών σας (Τ.Φ.63) οι οποίες αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα όπως:
 Συνδρομή σε Συντεχνία ( π.χ. ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, ΣΕΚ, ΠΕΟ)
 Επαγγελματική Συνδρομή (π.χ. ΣΕΛΚ, ΕΤΕΚ κλπ)
 Δωρεές (Οι αποδείξεις φυλάγονται και προσκομίζονται σε περίπτωση που ζητηθούν).
 Μείωση Απολαβών (αφορά δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα)
 Εισφορές σε πολιτικά κόμματα μέχρι €50000 (Οι αποδείξεις φυλάγονται και προσκομίζονται σε περίπτωση που ζητηθούν).
Β. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Στο μέρος αυτό δηλώνονται δαπάνες που διενεργούνται από φυσικό πρόσωπο για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού κατά την
επένδυσή τους και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται. Η διεκδίκηση της συγκεκριμένης δαπάνης προϋποθέτει έγκριση από το Υπ. Οικονομικών. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο 9(A) του Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν118(I) /2002.
Γ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΠ
- Τα ποσά να δηλώνονται στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο ευρώ (χωρίς τα σεντς).
- Το σύνολο των συνεισφορών στα διάφορα Ταμεία συμπεριλαμβανομένων και των Ασφαλίστρων Ζωής, περιορίζεται στο 1/5 του ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κατά τον υπολογισμό του φόρου.
- Τα ονόματα των Ταμείων και οι αντίστοιχοι κώδικες συμπληρώνονται αυτόματα με τη χρήση του εικονιδίου που βρίσκεται στη στήλη 2, ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ.
ΚΩΔΙΚΑΣ 1: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ (π.χ. Ταμείο Προνοίας, Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης)
ΚΩΔΙΚΑΣ 2: ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Συμπληρώνεται αυτόματα για αυτοτελώς εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει το ΜΕΡΟΣ 3Β1 της Δήλωσης)
ΚΩΔΙΚΑΣ 3: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
 Στήλη 1: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Ασφαλιστικής Εταιρείας
 Στήλη 2: Όνομα Ασφαλιστικής Εταιρείας
 Στήλη 3: Επιλέξετε κώδικα 3
 Στήλη 4: Ημερομηνία Ασφαλιστηρίου εγγράφου
 Στήλη 5: Ασφάλεια για τη Ζωή (αναδιπλούμενη λίστα με επιλογές)

- Η έκπτωση για Ασφάλεια Ζωής ΣΥΖΥΓΟΥ παραχωρείται μόνο για συμβόλαια με ημερομηνία έναρξης μέχρι 31/12/2002.
- Εάν η Ασφάλεια Ζωής είναι μεταξύ δύο συζύγων από κοινού, επιλέγετε από την αναδιπλούμενη λίστα την επιλογή ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ.
- Η έκπτωση για Ασφάλεια Ζωής παραχωρείται μόνο στον ιδιοκτήτη του συμβολαίου.
 Στήλη 6: Ασφαλιζόμενο ποσό. Η έκπτωση/ασφάλιστρο για κάθε Ασφάλεια Ζωής περιορίζεται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού κατά τον Υπολογισμό του Φόρου.
ΚΩΔΙΚΑΣ 4: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το συνολικό ποσό του Ταμείου Υγείας και των Ιδιωτικών Ασφαλειών Υγείας περιορίζεται στο 1,5% του μεικτού εισοδήματος (εκτός των εισοδημάτων που απαλλάσσονται πλήρως π.χ. τόκων, μερισμάτων, ενοικίων από διατηρητέα κλπ) κατά τον Υπολογισμό του Φόρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εισφορά ΓεΣΥ ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο μέρος αυτό.
 ΚΩΔΙΚΑΣ 5: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 – ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώστε ότι όλα τα στοιχεία της Δήλωσης είναι πλήρη και αληθή συμπληρώνοντας √ στο διαθέσιμο κουτί. Υποχρεωτική συμπλήρωση.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ)
Σε αυτό το μέρος μεταφέρονται εισοδήματα από τα διάφορα μέρη της Δήλωσης που υπόκεινται σε εισφορά ΓεΣΥ, ανάλογα αν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος ή μη, αξιωματούχος, μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοτελώς εργαζόμενος (βλ. Γενικές Οδηγίες για το ΓεΣΥ). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα ακόλουθα:
 Στην γραμμή “ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ” μεταφέρονται τα εισοδήματα για ολόκληρο το έτος, όπως συμπληρώνονται στα διάφορα μέρη της Δήλωσης, και η εισφορά ΓεΣΥ υπολογίζεται στο σύνολο των ετήσιων εισοδημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη γραμμή 1Α θα πρέπει να
καταχωρήσετε τα εισοδήματα για την περίοδο πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ (01/01/2019- 28/02/2019) προκειμένου να μην υπολογιστεί επιπλέον εισφορά ΓεΣΥ για τους δύο πρώτους μήνες του 2019. Για συντάξεις από ΥΚΑ τα ποσά μέχρι 28/02/2019 μεταφέρονται αυτόματα.
 Η εισφορά ΓεΣΥ επιβάλλεται σε ετήσιες αποδοχές μέχρι €180000. Για τον υπολογισμό των €180000 λαμβάνεται υπόψην πρώτα το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και στη συνέχεια οι αποδοχές αυτοτελώς εργαζομένου, οι αποδοχές αξιωματούχων, συντάξεις και άλλα
εισοδήματα (ενοίκια/μερίσματα/τόκοι/άλλα).
 Αιτήματα για επιστροφή εισφοράς ΓεΣΥ για συνολικά εισοδήματα πέραν των €180000 υποβάλλονται στον ΟΑΥ.
 Αιτήματα για επιστροφή εισφοράς ΓεΣΥ για συνολικά εισοδήματα μέχρι €180000, υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας, εφόσον υπάρχει υπερπληρωμή προσωρινής φορολογίας στο Τμήμα.
 Όταν το ποσό οφειλόμενης ή επιστρεπτέας εισφοράς ΓεΣΥ είναι μέχρι €5 τότε οι γραμμές 10Α και 10Β μηδενίζονται.
 Το συνολικό ποσό της γραμμής 4 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓεΣΥ παραχωρείται ως έκπτωση στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ.
 Ποσά που καταβλήθηκαν με αυτοφορολογία εμφανίζονται αυτόματα από το Σύστημα
Εισπράξεων και επιδέχονται τροποποίηση μόνο προς τα κάτω.
 Επειδή ο κώδικας αυτοφορολογίας για την καταβολή εισφοράς ΓεΣΥ για αποδοχές Μισθωτού, Αξιωματούχου και Άλλων εισοδημάτων είναι ο ίδιος (0315), μπορείτε να μεταφέρετε ποσά από την μία στήλη στην άλλη.
 Δεν γίνονται συμψηφισμοί ανάμεσα στις διάφορες πηγές εισοδημάτων και κάθε οφειλή καταβάλλεται με τον δικό της κώδικα πληρωμής ξεχωριστά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ- ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ο υπολογισμός του φόρου συμπληρώνεται αυτόματα ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα.
Σε αυτό το μέρος μεταφέρονται ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ από τα διάφορα μέρη της Δήλωσης που υπόκεινται σε Φόρο Εισοδήματος και συμπληρώνονται αυτόματα όλες οι ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ σύμφωνα με τις επιλογές του φορολογούμενου στα διάφορα μέρη της Δήλωσης εκτός από:
 τις ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
 την ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ σε περίπτωση σύνταξης χηρείας>€19500 με μειωμένους συντελεστές η οποία δεν απορροφάται από την φορολογητέα σύνταξη.
 τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΦΟΡΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ(ΕΑΕ)
 Ο Υπολογισμός της ΕΑΕ συμπληρώνεται αυτόματα και αφορά εισοδήματα από ενοίκια, τόκους και μερίσματα.
 Δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση ΜΗ φορολογικού κατοίκου
 Επιστρεπτέα ΕΑΕ προκύπτει από τόκους καταθέσεων για συνολικό μεικτό εισόδημα μέχρι €12000.
 Ποσά παρακράτησης ΕΑΕ τα οποία μεταφέρονται από τα μέρη της δήλωσης που συμπληρώσατε, θα πρέπει να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμφωνούν με την αυτόματη κατανομή των εισοδημάτων ενοικίων, τόκων, και μερισμάτων σε 2 εξάμηνα από το
σύστημα. Διαφορετικά, δημιουργούνται μικροδιαφορές με επιστρεπτέα σεντς και η υποβολή της Δήλωσης δεν καθίσταται δυνατή.
 Ποσά που καταβλήθηκαν με αυτοφορολογία εμφανίζονται αυτόματα από το Σύστημα Εισπράξεων και επιδέχονται τροποποίηση μόνο προς τα κάτω.
 Σε περίπτωση που έχετε συμπληρώσει ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ (non-domiciled) Τ.Φ.38, συμπληρώστε τα έτη απαλλαγής και ακολούθως διαγράψτε τα ποσά εισοδημάτων και αφαιρέσεων από τον Υπολογισμό της ΕΑΕ.
 

IBAN/SWIFT CODE ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ
Συμπλήρωση του αριθμού ΙΒΑΝ και SWIFT CODE μόνο:
 σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση και δεν εμφανίζεται εδώ
 σε περίπτωση που χρήζει διόρθωσης

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ