Στην πόρτα εξόδου πέραν των 100 τραπεζικών υπαλλήλων της ΚΕΔΙΠΕΣ

Το Σχέδιο προβλέπει μέγιστη αποζημίωση μέχρι €180 χιλ, όπως και το προηγούμενο σχέδιο της ΣΚΤ το 2018.

Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στον Έφορο Φορολογίας για έγκριση, με άμεσο στόχο την αποχώρηση 100-120 μελών του προσωπικού της, έχει προχωρήσει η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την σημερινή Διάσκεψη Τύπου, το Σχέδιο προβλέπει μέγιστη αποζημίωση μέχρι €180 χιλ, όπως και το προηγούμενο σχέδιο της ΣΚΤ το 2018.

Την ίδια ώρα, στα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΙΠΕΣ για το πρώτο τρίμηνο του 2021, αναφέρεται πως μετά και τον εκτεταμένο διετή διάλογο με τις συντεχνίες ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, έχουν εγκριθεί προτάσεις για λογική αποζημίωση προς το προσωπικό της πρώην ΣΚΤ το οποίο έχει μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (ΑΑΜ) για τον άμεσο τερματισμό του δικαιώματος μελλοντικής επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σημερινές ανάγκες της οποίας δεν επιτρέπουν την παραγωγική αξιοποίηση των στελεχών που εργοδοτούνται στην Altamira.

Σημειώνεται επίσης ότι στο προσωπικό της πρώην ΣΚΤ που είναι στην Altamira, στη βάση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταφοράς, παρέχεται η επιλογή συμμετοχής στο Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης ή της άμεσης επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Οι προτάσεις έχουν τεθεί προς τις συντεχνίες και προσβλέπουμε στη θετική τους ανταπόκριση με στόχο την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός των προσεχών βδομάδων», καταλήγει η ΚΕΔΙΠΕΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ