Έκλεισε το deal για Helix 3 - Σε μονοψήφιο ποσοστό τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου

Πανίκος Νικολάου: Συνεχίζουμε να θέτουμε στόχους που πολλοί θεωρούν αδύνατους και να τους πετυχαίνουμε.

Του Νέστορα Βασιλείου 

Σφράγισε νέα συμφωνία πώλησης πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία Helix 3 η Τράπεζα Κύπρου.

Η Τράπεζα διώχνει από τον ισολογισμό της ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577 εκατ. και ακίνητα  €121 εκατ. 

Η νέα πώληση προβληματικών δανείων έρχεται να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας σε μονοψήφιο ποσοστό.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, η οποία διέπεται από την αβεβαιότητα. 

Η Τράπεζα Κύπρου από το 2014 κι έπειτα έχει μειώσει το πρόβλημα των ΜΕΔ κατά €14,1 δις. ενώ το ποσοστό τους από το υψηλό 63% του συνόλου των δανείων, υποχωρεί πλέον στο 9%.

Αγοραστής και του νέου πακέτου ΜΕΔ είναι και πάλι η PIMCO. 

Αυτούσιο το μήνυμα του Διευθύνων Συμβούλου της Τράπεζας στο προσωπικό: 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα ανακοινώνουμε την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης του Helix 3, με την οποία η Τράπεζα πετυχαίνει μονοψήφιο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) ένα χρόνο νωρίτερα από την καθοδήγηση που δώσαμε στην αγορά.

Η υπογραφή της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας για περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας. Πλησιάζουμε στο τέλος ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Σε αυτή την πορεία, μειώσαμε συνολικά τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% και το σχετικό δείκτη από 63% σε 9%.

Από σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το μέλλον.

Εδώ και δύο χρόνια έχουμε θέσει νέους στόχους – τα ψηφιακά άλματα που ξεκίνησε και συνεχίζει να κάνει η Τράπεζα, το νέο επιχειρησιακό μας μοντέλο, την πιο δίκαιη επιβράβευση των συναδέλφων για τη δουλειά τους, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα. Από σήμερα έχουμε εξαλείψει και τον τελευταίο αντιπερισπασμό.

Η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση  ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577εκ. και ακινήτων ύψους €121εκ. Η συναλλαγή αυτή έχει θετική επίδραση, τόσο στα κεφάλαια, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, παρά τις δύσκολες συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης. Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση ύψους 66 μ.β. στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος και ύψους περίπου €21 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.

Έχουμε όλοι μαζί βαθύτατη επίγνωση της ευθύνης μας σαν ηγέτης του χώρου μας, να μην επαναπαυτούμε στις επιτυχίες μας, αλλά να συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους που πολλοί θεωρούν αδύνατους και να τους πετυχαίνουμε.

Σας ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενή σας προσπάθεια που επιτρέπει στην Τράπεζα να πετυχαίνει ακόμα και τους μεγαλύτερους της στόχους και να γίνεται ισχυρότερη σε κάθε επόμενη κίνηση για στήριξη της προόδου της οικονομίας του τόπου μας.

Πανίκος Νικολάου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ