Χτυπά ρέστα η Pimco – Δικό της και το Helix 3

Εδραιώνεται η Themis στη διαχείριση ΜΕΔ

Αγοραστής και του νέου πακέτου ΜΕΔ είναι και πάλι η PIMCO. 

Υπενθυμίζεται ότι είχε αποκτήσει το καλοκαίρι του 2020 πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας €916 εκατ., το «Helix 2». 

Λίγους μήνες αργότερα πρόσθεσε άλλη μια αγορά ΜΕΔ στο ενεργητικό της, το «Helix 2Β», που αφορούσε δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας €545 εκατ. 

Το επενδυτικό ταμείο δημιούργησε την εταιρεία Themis, η οποία διαχειρίζεται τα ΜΕΔ, που έχει αποκτήσει.

Σ’ αυτά αναμένεται ότι θα προστεθούν και τα ΜΕΔ που αποκτά μέσω του «Helix 3». 

H επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα

Η PIMCO διαδραμάτισε και ουσιαστικό ρόλο και το 2018 όταν είχε κλειδώσει η συμφωνία για το «κλείσιμο» του Συνεργατισμού.

Ο αμερικανικός κολοσσός Pimco είχε συμφωνήσει ότι θα αναλάμβανε την αύξηση κεφαλαίου που θα διενεργούσε η Ελληνική Τράπεζα για να καλύψει τα 150 εκατομμύρια ευρώ που θα επέτρεπαν την απορρόφηση των στοιχείων του ενεργητικού του Συνεργατισμού.

Η PIMCO είχε θέσει συγκεκριμένους όρους κατά την διαπραγμάτευση της πράξης. Η αύξηση κεφαλαίου των €150 εκατομμυρίων, σε τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή, έγινε από την POPPY SARL εταιρεία η οποία ανήκει στην PIMCO, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την σύσταση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, στις 31 Ιουλίου 2018, τα €100 εκατομμύρια έγιναν μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων και τα υπόλοιπα €50 εκατομμύρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην POPPY SARL.

H POPPY SARL έχει στην κατοχή της σήμερα 71.428.572 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου της.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ