Τι επιπτώσεις θα έχει για την Κύπρο η εξαγορά της Altamira

Προτεραιότητα παραμένει η διαχείριση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου της πρώην συνεργατικής τράπεζας μετά την πετυχημένη πορεία της προηγούμενης χρονιάς.

Ως πολύ θετική εξέλιξη αντιμετωπίζουν την εξαγορά της εταιρίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Altamira από την ιταλική doBank, καθώς η εν λόγω εταιρία πλέον η εταιρεία καθίσταται ηγέτης στην Ευρωπαϊκή αγορά επεκτείνοντας την παρουσία της και σε νέες αγορές και πελάτες και δημιουργούνται οι βάσεις για συνέργειες καθώς και ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling) σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με ανώτατες πηγές της εταιρίας, μέχρι σήμερα η doBank δεν είχε παρουσία στην Κύπρο και επομένως οι δραστηριότητές της θα αναπτυχθούν μέσω της Altamira Κύπρου, ενώ προτεραιότητα παραμένει η διαχείριση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου της πρώην συνεργατικής τράπεζας μετά την πετυχημένη πορεία της προηγούμενης χρονιάς που έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, με τη νέα δυναμική που δημιουργεί η πρόσφατη συμφωνία, δημιουργούνται οι βάσεις  για επέκταση των δραστηριοτήτων  Altamira στο νησί με την ανάληψη νέων έργων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η doBank ελέγχεται από δύο μεγάλα επενδυτικά ταμεία, το αμερικανικό Fortress Investment Group και το βρετανικό Jupiter Fund Management, μέσω διαφόρων εταιρειών- οχημάτων.  

Υπενθυμίζεται ότι για την απόκτηση του 85% της Altamira Asset Management, της ισπανικής εταιρείας που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2018 τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και ακινήτων του Συνεργατισμού, υπέγραψε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους η ιταλική doBank. 

Το ποσοστό εξαγοράς δεν αποκλείεται να ανέλθει στο 100%, εφόσον υπάρξει αποδοχή των μετόχων από πλευράς της Ισπανικής Santander, η οποία σήμερα κατέχει το υπόλοιπο 15%.  Αξίζει να σημειωθεί πως η εξαγορά του 100% της Altamira έχει εκτιμηθεί στα €412 εκατ. ενώ η διαδικασία απόκτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Μάιο.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς με την εξαγορά της Altamira από την doBank, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης ΜΕΧ, σχηματίζεται ο μεγαλύτερος διαχειριστής ΜΕΧ και ακινήτων στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, μετά την εξαγορά, τα υπό διαχείριση περιουσιακά του στοιχεία ανέρχονται σε €140 δισ., διαθέτοντας παράλληλα, ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο στο οποίο περιλαμβάνονται περισσότεροι από 30 πελάτες, μεταξύ των οποίων και 10 συστημικές  ευρωπαϊκές τράπεζες. 

Την ίδια ώρα, δημιουργείται μία αμιγώς ανεξάρτητη πλατφόρμα διαχείρισης με μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω της ηγετικής θέσης του Ομίλου σε Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα καθώς και της σημαντικής παρουσίας της στην Πορτογαλία, αγορές στις οποίες τα ΜΕΧ ξεπερνούν τα €650 δισ. Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της doBank, η Altamira κατείχε ηγετική θέση στη Νότια Ευρώπη, με  υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους €55 δισ. και αναμενόταν να παρουσιάσει κύκλο εργασιών ύψους €255 εκατ. το 2018. 

Επιπρόσθετα, συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως με την εξαγορά διαμορφώνεται η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ευρώπη, με 1,2 εκατ. δάνεια και 300 χιλιάδες ακίνητα ενώ λόγω της ενσωμάτωσης του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ της Altamira και των δραστηριοτήτων της doBank καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην απόδοση τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων.