Υπ. Γεωργίας: Ομπρέλα προστασίας για τους παραγωγούς

Έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πραγματοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας. 

Του Πέτρου Μελαϊση

Τα ευρήματα της φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς 9 στις 10 παραγωγούς πέφτουν θύματα. Ποια μέτρα προωθεί ο Υπουργός Γεωργίας.

Δικαιότερο πλαίσιο κανόνων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων που να βάζει τέλος  στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιχειρεί να βάλει ο Υπουργός Γεωργίας.

Ο Κώστας Καδής ζητεί ενα νέο τοπίο στον κλάδο των τροφίμων  ανάμεσα στις σχέσεις πρωτογενούς τομέα,  που εφαρμόζονται εις βάρος των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το ΣΙΓΜΑ εξασφάλισε την ερευνα που διενεργήθηκε και που φανερώνει το μέγεθος του Προβλήματος.

Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων κινείται στην κατεύθυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ όλων των κρίκων.

Στην ερευνα φαίνεται οτι μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων έπεσαν θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού την τελευταία πενταετία.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΥΜΑΤΑ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-> 97,6 % των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου

-> 93,9% των μεταποιητικών επιχειρήσεων

-> 92,3% των οργανώσεων παραγωγών

-> 92% των γεωργών/κτηνοτρόφων 

-> 74,1% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Ο Αθέμιτος ανταγωνισμός ευθύνεται και για την έκθεση των γεωργών σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην αγορά, καθώς και για την αυξανόμενη αστάθεια των τιμών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ...ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Οι γεωργοί συχνά εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και συνεπώς διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα για συλλογικές διαπραγματεύσεις, που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους έναντι των άλλων μερών της αλυσίδας τροφίμων.

Οι συστάσεις αυτές θα λειτουργούν ως «κατευθυντήριες γραμμές» για τη βελτίωση των εθνικών νομοθεσιών.Με βασικό κριτήριο την ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων, το νομοθετικό πλαίσιο θα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ομπρέλα προστασίας για τους μικρούς παραγωγούς.