Έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος «Ανάδειξη γυναικών ως διοικητικά στελέχη στον αθλητισμό»

Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για προώθηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην κατεύθυνση του Αθλητισμού, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ζήτησε από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να ενεργοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης γυναικών σχετικά με την Αθλητική Διοίκηση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), ανταποκρινόμενη στις σχετικές οδηγίες της ΔΟΕ, αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα μέσω της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός». Η όλη προσπάθεια έγινε κατορθωτή μετά και από την οικονομική στήριξη της ΔΟΕ, η οποία ήταν αποτέλεσμα της βράβευσης της τέως επιτρόπου, κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου, ως «Ευρωπαία Γυναίκα στον Αθλητισμό».

Το πρόγραμμα «Ανάδειξη γυναικών ως διοικητικά στελέχη στον αθλητισμό» απευθύνεται μόνο σε γυναικεία στελέχη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Αθλητικής Διοίκησης, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων και αθλητικών παραγόντων,  τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων Αθλητικών Φορέων και Οργανισμών, μέσω των ακόλουθων δράσεων:

•Παρουσιάσεις για τη διεθνή και κυπριακή πραγματικότητα, αλλά και ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με το θέμα «Γυναίκα και Αθλητισμός».

•Εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα έχουν ως στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων από τις συμμετέχουσες σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης και Ηγεσίας.

•Επιτόπου επισκέψεις σε Αθλητικούς Φορείς, οι οποίες θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις της στρατηγικής, της οργανωτικής δομής και του μοντέλου λειτουργίας των εν λόγω οργανισμών.

Το όλο εγχείρημα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας 26 ωρών ανέλαβε η ΕΥ Κύπρου και όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της, στο κτήριο Jean Nouvel, Λεωφόρος Στασίνου 6, 1060 Λευκωσία.

Η πρώτη ενότητα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00, με κύρια ομιλήτρια την κα. Claudia Bokel, Ολυμπιονίκη στο άθλημα της ξιφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και πρώην μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, η Επιτροπή της ΚΟΕ «Γυναίκα και Αθλητισμός» αύξησε τον αριθμό των συμμετεχουσών σε 60, παρά το γεγονός ότι η αρχική απόφαση προνοούσε τη συμμετοχή μέχρι και 50 γυναικών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό στον τομέα του γυναικείου αθλητισμού, αφού για πρώτη φορά πραγματοποιείται κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ