Αυτές είναι οι 11 επικίνδυνες οικοδομές στη Λευκωσία - Η περιοχή με τις περισσότερες

Πρόστιμο μέχρι και €20.000 ή/και ποινική δίωξη εάν οι ιδιοκτήτες δεν λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα

Ο Δήμος Λευκωσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει ελέγχους σε οικοδομές, ειδικά σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και διατηρεί μητρώο επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και κατόπιν καταγγελίας δημοτών.

Οι οικοδομές που παρουσιάζουν προβλήματα ελέγχονται από καταρτισμένους μηχανικούς/τεχνικούς, οι οποίοι κρίνουν εάν όντως υπάρχει επικινδυνότητα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε στους κάτοικους, είτε σε διερχομένους, είτε ακόμη και σε παράνομα εισελθόντες. Τότε οι οικοδομές κηρύσσονται «επικίνδυνες» σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.

Μετά από έλεγχο, ο Δήμος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

Οδός Προκοπίου 14 - 16, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540503, Τμ. Β, Τεμ.840

Οδός Αθηνών 47, ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/1000V01, Τμ. 1, Τεμ.861

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 52, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540202, Τμ. Α, Τεμ.866

Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 43, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ.: 21/540204, Τμ. 25, Τεμ. 814

Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 14 & γωνία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, ενορία Ομεριέ, Φ/Σχ.: 21/460607, Τμ. Β, Τεμ. 124

Οδός Νικηφόρου Φωκά 29Α, ενορία Αγίου Ιωάννη, Φ/Σχ.: 21/460604, Τμ. Α, Τεμ. 122

Οδός Κολοκοτρώνη, ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/47Ε01 , Τμ. 6, Τεμ. 719

Οδός Περικλέους 70, ενορία Ταμπάκ Χανέ, Φ/Σχ.: 21/460508, Τμ.Α , Τεμ. 84

Λεωφ. Αγίων Ομολογητών 65, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ. 21/540104, Τμ.Α, Τεμ. 573

Λεωφ. Αγίων Ομολογητών 67, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ. 21/540104, Τμ.Α, Τεμ. 572

Οδός Βοσπόρου 10, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ. 21/540104, Τμ.1, Τεμ. 574

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797484 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Ποια ακίνητα «απειλούνται» από τον ποταμό Πεδιαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ