Μόνο με 'θετική ενέργεια' η αποδοχή 'cookies' στις ιστοσελίδες

Το ΔΕΕ ξεκαθαρίζει ότι η συγκατάθεση πρέπει να είναι συγκεκριμένη.

"Για την αποθήκευση cookies" από ιστοσελίδα, "απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια", έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, απαντώντας σε ερώτημα του Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μετά από προσφυγή σε αυτό οργάνωσης καταναλωτών.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι "η συγκατάθεση την οποία ο χρήστης ιστοτόπου πρέπει να δώσει για την αποθήκευση cookies στον εξοπλισμό του και την απόκτηση πρόσβασης σε αυτά δεν δίδεται εγκύρως μέσω προσυμπληρωμένου τετραγωνιδίου το οποίο ο εν λόγω χρήστης πρέπει να αποεπιλέξει προκειμένου να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του". Το ΔΕΕ ξεκαθαρίζει ότι "η συγκατάθεση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, οπότε το γεγονός ότι ένας χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή συμμετοχής στο διαφημιστικό παιχνίδι δεν αρκεί για να γίνει δεκτό ότι δίδει εγκύρως τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση cookies".

Διευκρινίζει δε ότι "οι πληροφορίες τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να δίδει στον χρήστη περιλαμβάνουν τη διάρκεια λειτουργίας των cookies καθώς και το αν τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookies αυτά".

Ξεκαθαρίζει τέλος ότι "το ζήτημα αν οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, ή στις οποίες υπάρχει πρόσβαση, στον εξοπλισμό του χρήστη αποτελούν ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν ασκεί επιρροή" στο πως πρέπει να δίδει την έγκρισή του ο χρήσης.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ