Το ΚΕΒE χαιρετίζει την ηλεκτρονική υπογραφή

Oι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες αντικαθιστούν την ιδιόχειρη υπογραφή, θα ανοίξουν το δρόμο για τη διεκπεραίωση ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Tο KEBE θεωρεί ως πολύ θετική εξέλιξη την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υφυπουργείου με το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών για τη διευκόλυνση και διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα.  

Ο τραπεζικός τομέας με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου αποδεικνύει έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται τον αναθεωρημένο του ρόλο για ψηφιακό εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας γενικότερα.

Επί της ουσίας, οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες αντικαθιστούν την ιδιόχειρη υπογραφή, θα ανοίξουν το δρόμο για τη διεκπεραίωση ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι οποίες μέχρι τώρα απαιτούσαν τόσο τη χειρόγραφη υπογραφή των ατόμων όσο και τη φυσική τους παρουσία.
 
Η ταχεία ανάπτυξη του ιντερνέτ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι συναλλαγές μέσω των ανοικτών δικτύων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη της εμπιστευτικότητας. Καθώς τα δεδομένα είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά τη μετάδοσή τους, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκαλυφθούν ή διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 
Εκτιμάται ότι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature) θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στο διοικητικό κόστος του δημοσίου, μέσω της εξοικονόμησης χρόνου και ανθρωποωρών εργασίας, ενώ θα απλοποιήσει τις διάφορες διαδικασίες, στις οποίες υποβάλλονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις  κατά τις συναλλαγές τους με το κράτος.
 
Το ΚΕΒΕ καλεί το Υφυπουργείο όπως συνεχίσει και εντείνει το σχεδιασμό για την πλήρη υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του κράτους. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να είναι ένα σύγχρονο και λειτουργικό κράτος. Το ΚΕΒΕ συγχαίρει τον Υφυπουργό Κυριάκο Κόκκινο για την πρωτοβουλία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ