Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας).

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Αρ. Θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: 9 μήνες (Ιούνιο 2021 – Φεβρουάριο 2022) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 3 μήνες.

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) με μερική απασχόληση (75 ώρες/μήνα), για διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες της εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Λέκτορα Ανδρέα Αναστασίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Πτυχίο Μαθηματικών ή/και Στατιστικής.

• Πολύ καλή γνώση Μαθηματικών και Στατιστικής Θεωρίας.

• Πολύ καλή γνώση του στατιστικού λογισμικού R.

• Γνώση του συστήματος συγγραφής άρθρων LaTeX.

• Ικανότητα κατανόησης ερευνητικών άρθρων και διάθεση για ανεξάρτητη ερευνητική εργασία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

• Ερευνητική εργασία υπό τη καθοδήγηση του Δρ. Αναστασίου.

• Να λαμβάνει μέρος σε συχνές συναντήσεις με τον επικεφαλή της χρηματοδότησης, Δρ. Αναστασίου, κατά τις οποίες θα συζητούνται αποτελέσματα και θα ανατίθενται νέα καθήκοντα.

• Ανάπτυξη κώδικα στην R και συγγραφή των αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος LaTeX.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για χρονική περίοδο 9 μηνών (Ιούνιος 2021 – Φεβρουάριο 2022) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 3 μήνες.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €739.77.

Από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές θα αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.

2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).

3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες

4. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Ανδρέα Αναστασίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasiou.andreas@ucy.ac.cy μέχρι τις 20/04/2021 σε μορφή PDF. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Ανδρέα Αναστασίου (τηλ: 22892634 και email: anastasiou.andreas@ucy.ac.cy). Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ