Θέση τεχνικού μηχανικού στον Δήμο Γεροσκήπου 

Η Θέση είναι μόνιμη. 

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Τεχνικού Μηχανικού – Πολιτικής Μηχανικής (Κλίμακα Α52η βαθμίδα
-Α7-Α8(I)).

2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το Πλαίσιο

Πλήρωσης της θέσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (τηλ. 26960818 και 26962324) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy

4. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015 - 8201 Γεροσκήπου, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00.