Εταιρεία κατασκευών ζητεί εργάτες σε παγκύπρια βάση 

Πρόκειται για τον όμιλο εταιρειών Α/φοι Ιακώβου.

Ο Όμιλος Εταιρειών Α/φοι Ιακώβου ζητά να προσλάβει ειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες για έργα σε όλες τις Επαρχίες.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω τηλεφώνου (24257777 / 841), fax (24-257761) και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης recruitment@iacovougroup.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”