Οκτώ προσφορές για το νέο σύστημα μεταφορών με λεωφορεία

Ικανοποιητικό ενδιαφέρον, λέει το Υπουργείο Μεταφορών.

Οκτώ οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων οι 6 από την Κύπρο και δύο εταιρείες του εξωτερικού ή σε κοινοπραξία με κυπριακές εταιρείες, υπέβαλαν προσφορές στο πλαισίου του διεθνούς διαγωνισμού προκήρυξε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με στόχο την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία, με το Υπουργείο να αρχίζει την εξέταση των προσφορών με στόχο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εντός του ερχόμενου μήνα.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, ο διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε στις 23 Ιουλίου, αφορούσε έξι (6) διακριτές Συμβάσεις Παραχώρησης (μία ανά επαρχία και μία για υπεραστικά) οι οποίες προκηρύχθηκαν μέσω μίας διαγωνιστικής διαδικασίας.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον. Οκτώ (8) διαφορετικοί οικονομικοί φορείς υπέβαλαν προσφορές έξι (6) καθαρά κυπριακές εταιρείες και δύο (2) από εταιρείες του εξωτερικού ή και σε κοινοπραξία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είχε τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για όλες τις συμβάσεις και να κερδίσει τέσσερις από τις έξι (όχι όμως Λευκωσία και Λεμεσό μαζί).
 
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ανά Σύμβαση Παραχώρησης έχουν ως εξής:

Σύμβαση Παραχώρησης Α: για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στην επαρχία Λευκωσίας: Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: δύο (2) 

Σύμβαση Παραχώρησης Β: για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στην επαρχία Λεμεσού: Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: δύο (2) 

Σύμβαση Παραχώρησης C: για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στην επαρχία Λάρνακας: Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: τέσσερις (4) 

Σύμβαση Παραχώρησης D:  για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στην επαρχία Πάφου: Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: δύο (2) 

Σύμβαση Παραχώρησης Ε: για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στην επαρχία Αμμοχώστου: Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: δύο (2) 

Σύμβαση Παραχώρησης F: για παροχή Υπηρεσιών Υπεραστικών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία μεταξύ πόλεων στην Κύπρο : Αριθμός Προσφορών που υποβλήθηκαν: τρεις (3).

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαβεβαιώνει ότι η εξέταση των προσφορών θα προχωρήσει σε γοργούς ρυθμούς με στόχο την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων εντός Νοεμβρίου 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ