Έτσι θα πληρώνουμε το ΓεΣΥ

Παραδείγματα περικοπών για όλες τις κύριες κατηγορίες επηρεαζομένων

Της Θεοδώρας Νικολάου

Λίγες ημέρες μόνο απέμειναν για την έναρξη των εισφορών στο ταμείο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), οι οποίες επηρεάζουν τόσο τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους, όσο και τους εργοδότες. Οι εισφορές φαίνονται τώρα πιο πραγματικές από ποτέ, καθώς σε ενημερωτικό δελτίο που απέστειλε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο οποίος το προώθησε στα μέλη του, τονίζεται η υποχρέωση που προκύπτει για καταβολή εισφορών για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) από την 1η Μαρτίου 2019.

Εμείς μελετήσαμε το εν λόγω δελτίο και, σε συνεργασία με τον εγκεκριμένο λογιστή Ανδρέα Μιχαηλίδη, ετοιμάσαμε παραδείγματα όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες πολιτών -δηλαδή τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς εργαζομένους, τους συνταξιούχους αλλά και τους εργοδότες- τα οποία αφορούν τις απολαβές τους σήμερα και τις απολαβές τους με το ΓεΣΥ και σας τα παρουσιάζουμε.

Τα ποσοστά των εισφορών

Αρχικά να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον ΟΑΥ, το ποσό εισφοράς στο ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου του 2019 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, αξιωματούχους και εισοδηματίες καθορίζεται στο 1,70%, για τους εργοδότες και τη Δημοκρατία ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή των απολαβών σε αξιωματούχο στο 1,85%, για τους αυτοτελώς εργαζόμενους στο 2,55% και για το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας στο 1,65%.

Τα ποσοστά αυτά από την 1η Μαρτίου του 2020 θα αυξηθούν. Συγκεκριμένα, για μισθωτούς, συνταξιούχους, αξιωματούχους και εισοδηματίες καθορίζεται στο 2,65%, για τους εργοδότες και τη Δημοκρατία ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή των απολαβών σε αξιωματούχο στο 2,90%, για τους αυτοτελώς εργαζόμενους στο 4,00% και για το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας στο 4,70%.

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα "Η Σημερινή" που κυκλοφορεί.