Top Kinisis: Μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Θα ακολουθήσει έκτακτο ψήφισμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Top Kinisis Travel Public Limited, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2019, εξέτασε και ενέκρινε πρόταση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενέκρινε όπως το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα, τεθεί προς ψήφιση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 3:00 μμ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από €8.464.402,00 διαιρεμένο σε 24.895.300 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €2.489.530,00 διαιρεμένο σε 24.895.300 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.
Όπως το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από €4.152.083,74 διαιρεμένο σε 12.212.011 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €1.221.201,10 διαιρεμένο σε 12.212.011 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια και όπως η τέτοια μείωση επιτευχθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας των εκδομένων μετοχών από €0,34 η κάθε μία σε €0,10 η κάθε μια και όπως το ποσό της μείωσης €2.930.882,64 πιστωθεί για:

(α) τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, και
(β) τη δημιουργία διανεμητέων αποθεματικών της Εταιρείας τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας και/ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κατά την κρίση των διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ