Γίνε ειδικός στον Πολιτιστικό Τουρισμό!

Δήλωσε συμμετοχή για να παρακολουθήσεις το δωρεάν Ευρωπαϊκό course και να πάρεις πιστοποίηση στον τομέα με βάση το πρότυπο ISO 17024

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος δημιουργώντας ευκαιρίες εργασίας σε όλον τον κόσμο. Η αυξημένη ζήτηση για ειδικούς στον τομέα επιτάσσουν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στον τομέα του πολιτιστικό τουρισμό.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CULTVET προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του  πολιτιστικού τουρισμού. Παρέχει έναν επαγγελματικό τίτλο σπουδών από 4 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 4 Μεσογειακές Χώρες: τον Nuevas Profesiones από την Ισπανία, το Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" από την Ιταλία, την Eurosuccess Consulting από την Κύπρο και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ) στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση δεξιοτήτων με βάση το πρότυπο ISO 17024 από τoν οργανισμό πιστοποίησης ACTA, τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κοινός αυτός τίτλος σπουδών περιλαμβάνει 200 ώρες εκπαίδευσης με σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων, επισκέψεις μελέτης και διαλέξεις από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου,  καθώς και 300 ώρες πρακτικής άσκησης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Οκτώ από τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (2 από κάθε χώρα) θα έχουν επίσης την δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό (σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο).

Στην Κύπρο, οι 200 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ).

Έναρξη μαθημάτων: 4 Νοεμβρίου 2019 – 22 Μαΐου 2020

Το συντονισμό του προγράμματος έχουν από κοινού η Eurosuccess Consulting και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΤΑΠ Λευκωσίας).

Το πρόγραμμα σπουδών του CULTVET είναι δομημένο γύρω από τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Κατανόηση της έννοιας και της αξίας του πολιτιστικού τουρισμού
  • Διάδραση με τους πελάτες και διαχείριση της εμπειρίας των πελατών
  • Διαχείριση Έργου για εμπειρίες πολιτιστικού τουρισμού
  • Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τεχνολογίας στον Πολιτιστικό Τουρισμό
  • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Μπορείτε να πατήσετε εδώ (CULTVET – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) για να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ο κοινός τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης προσφέρεται απολύτως δωρεάν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υπάρχουν μόνο 25 θέσεις διαθέσιμες σε κάθε χώρα. Κατεβάστε την φόρμα της αίτησης από εδώ (CULTVET – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) και στείλτε την μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (Λίστα Εγγράφων) έως τις 18 Οκτωβρίου 2019, στα παρακάτω e-mails:

ncci@ccci.org.cy & fafxentiou@hhic.mlsi.gov.cy

Για διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος, cultvet.eu ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της Eurosuccess Consulting 22420110 ή της ΕΤΑΠ Λευκωσίας 22889704.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ