Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου: Γνώση, Εμπειρία και εξειδίκευση

Ακαδημαϊκή αριστεία και ερευνητικό έργο μέσα από τα προγράμματα της Μεταπτυχιακής Σχολής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

Χαράζοντας μια πορεία καινοτομίας στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών στην Κύπρο και με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων, έτοιμης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ίδρυσε τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ). Η Σχολή μετρά 10 χρόνια παρουσίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, με σχεδόν 200 απόφοιτους, οι οποίοι εργοδοτούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κύριος σκοπός της ΣΜΙΚ είναι η προαγωγή της ακαδημαϊκής αριστείας, μέσα από την οποία ενδυναμώνεται τόσο το ερευνητικό όσο και το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου.

Η Σχολή έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με βάση την κυπριακή νομοθεσία και προσφέρει αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD) στους ακόλουθους κλάδους:

Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD) στη Μοριακή Ιατρική

Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD) στην Ιατρική Γενετική

Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD) στη Νευροεπιστήμη

Μάστερ (MSc) στηΒιοϊατρική Έρευνα

Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλα τα προγράμματα είναι η Αγγλική

Προνόμια φοίτησης στη Σχολή του ΙΝΓΚ

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό κύρος που προσδίδει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στις ευκαιρίες εργοδότησης, όπως και στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων, η ΣΜΙΚ έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο μοντέλο φοίτησης, που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα ιδιαίτερα στοιχεία:

• Περιορισμένος αριθμός φοιτητών, ώστε ο κάθε φοιτητής να επωφελείται από τον προσωπικό του ακαδημαϊκό και ερευνητικό επόπτη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση του κάθε φοιτητή σε όλα τα στάδια της φοίτησής του. Ο πολύ υψηλός δείκτης ακαδημαϊκού προσωπικού έναντι φοιτητών διασφαλίζει πως θα παρέχεται μια εξατομικευμένη κατά το δυνατόν προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών.

• Συνδυασμός της ακαδημαϊκής φοίτησης με πρακτική εκπαίδευση. Οι φοιτητές της ΣΜΙΚ παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα κοινού κορμού και επιλογής, ενώ φιλοξενούνται στα τμήματα του ΙΝΓΚ, όπου εκπονούν την έρευνά τους. Έτσι, ο κάθε φοιτητής βιώνει ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, όπου μαθαίνει πώς εφαρμόζεται η γνώση σε πραγματικές ασθένειες.

• Τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ είναι καινοτόμα και βασίζονται στην πολύπλευρη και μακρόχρονη εμπειρία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Μέσω του υψηλού επιπέδου έρευνας, τέθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων, ενώ μέσω της συσσωρευμένης εμπειρίας των τμημάτων ως εργοδοτών, τέθηκαν οι εργασιακοί στόχοι των μαθημάτων. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους απόφοιτους της Σχολής, προετοιμάζοντάς τους για εργασία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.

•  Εργασία και επιτήρηση από έμπειρους επιστήμονες, με χρήση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής.

• Το ΙΝΓΚ απαρτίζεται από δραστήριους ερευνητές, οι οποίοι, ως μέλη διεθνών επιστημονικών δικτύων, καθοδηγούν τους φοιτητές της ΣΜΙΚ ούτως ώστε να ενταχθούν στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μέσα από παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας.

• Οι φοιτητές επωφελούνται άμεσα από το δημιουργικό περιβάλλον που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο, όπου η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, η έρευνα και η εκπαίδευση διεξάγονται κάτω από την ίδια στέγη. Το Ινστιτούτο διαθέτει κλινικές οι οποίες ασχολούνται με τη Νευρολογία, καθώς και εργαστηριακά τμήματα που ασχολούνται ερευνητικά και διαγνωστικά με συχνές και σπάνιες ασθένειες οι οποίες προσβάλλουν τον Κύπριο πολίτη, όπως είναι η θαλασσαιμία, ο καρκίνος, τα καρδιοαγγειακά προβλήματα, οι νεφροπάθειες, οι λοιμώξεις, οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, τα βιοχημικά νοσήματα και οι νευρολογικές και νευρογενετικές ασθένειες. Οι φοιτητές της ΣΜΙΚ μελετούν θέματα στις διατριβές τους βάσει των οποίων μπορούν έμπρακτα να βελτιώσουν τη ζωή των ασθενών.

O συνδυασμός των πιο πάνω δραστηριοτήτων προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στον κάθε φοιτητή, για να βιώσει καθημερινώς τις διάφορες δραστηριότητες του τομέα και να διαπιστώσει την κατάλληλη επαγγελματική πορεία για τον ίδιο.

Το μοντέλο εκπαίδευσης που προσφέρει η ΣΜΙΚ είναι ισάξιο με παρόμοια μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημιακού επιπέδου που προσφέρουν άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Αυτό ήταν το σκεπτικό και το κίνητρο για τη δημιουργία της Σχολής, που αποτελεί καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, αφού κάτω από την ίδια στέγη συνυπάρχουν η έρευνα και οι διαγνωστικές και κλινικές υπηρεσίες μαζί με την εκπαίδευση.

Κόστος φοίτησης

Προγράμματα Μάστερ

Μάστερ Μοριακής

Ιατρικής / Ιατρικής Γενετικής / Νευροεπιστήμης - €8.000

Μάστερ Βιοϊατρικής Έρευνας (διετές πρόγραμμα) - €10.550

Διδακτορικά προγράμματα

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται στα €5.450, τα οποία πληρώνονται κατά το πρώτο έτος φοίτησης για κάλυψη των μαθημάτων. Κατά τις χρονιές 2, 3 και 4 της διδακτορικής φοίτησης, παρέχονται υποτροφίες σε όλους τους διδακτορικούς φοιτητές.

Υποτροφίες αριστείας

Η ΣΜΙΚ προσφέρει υποτροφίες στους φοιτητές σε επίπεδο Μάστερ βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Επίσης, παρέχονται υποτροφίες σε όλους τους διδακτορικούς φοιτητές κατά τις χρονιές 2, 3 και 4 της φοίτησής τους, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

Όσοι επιλέγουν τη ΣΜΙΚ για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές έχουν συνάμα και το εισιτήριο για ένα ασυναγώνιστο εκπαιδευτικό ταξίδι, βασισμένο στην πέραν των τριών δεκαετιών εμπειρία ενός ιδρύματος του οποίου το κράτος εμπιστεύεται τη γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση, του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Αυτή η εμπειρία και η γνώση τροφοδοτούν τη Σχολή του Ινστιτούτου και τη νέα γενιά επιστημόνων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όλα τα προγράμματα της Σχολής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Για πληροφορίες:

Γραφείο Εκπαίδευσης 22392840

www.cing.ac.cy

csmm@cing.ac.cy

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ