Στα €168.4 εκατομμύρια εκτιμάται η συνεισφορά της PWC

PwC Κύπρου: Καταγράφει και παρουσιάζει το αποτύπωμα της στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον

Το συνολικό της αποτύπωμα στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον για το 2021 δημοσιοποίησε η PwC Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση με τίτλο «Cyprus Impact Report 2021», η συνολική συνεισφορά του οργανισμού εκτιμάται στα €168,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση ύψους €1,6 εκατομμυρίων σε σχέση με το 2018 και €5,6 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2015, έτη κατά τα οποία διεξήχθησαν οι αντίστοιχες εκθέσεις από την PwC Κύπρου.

Ο άμεσος οικονομικός και φορολογικός αντίκτυπος της PwC Κύπρου ανέρχεται σε €53,3 εκατ. και €29,7 εκατ. αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% του συνολικού της αντικτύπου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το θετικό οικονομικό αποτύπωμα του οργανισμού αντιστοιχεί σε συνεισφορά ύψους 0,6% στο ΑΕΠ της Κύπρου.

Η έκθεση παρουσιάζεται σε μια κομβικής σημασίας περίοδο, κατά την οποία η ιεράρχηση των στόχων ESG ως προτεραιότητα κρίνεται επιβεβλημένη για τις επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα παγκόσμια στρατηγική της PwC «The New Equation» η οποία εστιάζει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ευθυγράμμισης με τα κριτήρια ESG.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της, αποτελεί για την PwC έναν από τους βασικούς πυλώνες της δράσης της, με στόχο την μεγιστοποίηση του αντικτύπου της στην κοινωνία. Για το 2021, ο άμεσος κοινωνικός αντίκτυπος της PwC που σχετίζεται με τη συνεισφορά των επαγγελματιών που εκπαιδεύτηκαν από τον οργανισμό, εκτιμάται στα €7.4 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2018, όπου το αντίστοιχο ποσό ανήλθε στα €5.1 εκατομμύρια.

 

Σε δηλώσεις του για τα αποτελέσματα της έκθεσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός πως σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο ο οργανισμός κατάφερε όχι μόνο να ενδυναμώσει την ηγετική του θέση αλλά και τη θετική του συνεισφορά. Όπως επισήμανε, «μέσα από την καταγραφή του αποτυπώματός της, η PwC Κύπρου έχει την ευκαιρία να σχηματίσει μια συνοπτική εικόνα του συνολικού της αντικτύπου και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της προς το μέλλον». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διενέργεια της μελέτης αξιοποιήθηκε το μοντέλο “Total Impact Measurement & Management (TIMM)” της PwC UK, το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο και πολυδιάστατη μέθοδο ανάλυσης και παρουσίασης σε χρηματικές αξίες του συνολικού αποτυπώματος ενός οργανισμού με στόχο τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.

Η έκθεση της PwC είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/impact-report.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ