Green Energy Group: Πρωτοστατήσαμε στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Η Green Energy Group προσφέρει μια ευρεία γκάμα φωτοβολταϊκών συστημάτων Οικιακής και Εμπορικής χρήσης, τονίζει ο CEO του Ομίλου Γιώργος Γεωργίου

«Σκοπός μας ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα να καταστεί η παροχή ηλιακής ενέργειας για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς ως η κύρια πηγή ενέργειας στην Κύπρο», τονίζει σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Green Energy, Γιώργος Γεωργίου, σημειώνοντας παράλληλα πως «βλέπουμε τους κόπους μας να δικαιώνονται». Αναφερόμενος στην Green Energy Group σημειώνει ότι προσφέρει μια ευρεία γκάμα φωτοβολταϊκών συστημάτων οικιακής και εμπορικής χρήσης ενώ σε ό,τι αφορά το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου ο κ. Γεωργίου υπογραμμίζει: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Green Energy Group είναι ότι προσφέρει ολιστικές λύσεις που θα καλύπτουν τις όποιες ανάγκες προκύπτουν από τις διαγνωστικές μας μελέτες συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της εγκατάστασης, της συντήρησης ή και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Πότε αρχίσατε να δραστηριοποιείστε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας;

Η εγκαθίδρυση της πρώτης εταιρείας δραστηριοποίησης στο τομέα μας έγινε με  την εισαγωγή της γερμανικής εταιρείας παραγωγής φωτοβολταϊκών Conergy στην αγορά  το 2005 και την εξαγορά της το 2011. Σκοπός μας ήταν και είναι μέχρι σήμερα να καταστεί η παροχή ηλιακής ενέργειας για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς ως η κύρια πηγή ενέργειας στην Κύπρο. Λόγω της τεχνογνωσίας που κατείχε η ομάδα μας στη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών αλλά και το κοινό όραμα που είχαμε για το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο, γρήγορα αποκτήσαμε πελατολόγιο που πίστεψε στον σκοπό και μας εμπιστεύτηκε. Ευτυχώς καταφέραμε να αποδείξουμε πρωτίστως σε αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν ότι οι υποδομές για χρήση ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο δεν αποτελούν μόνο μια συμφέρουσα ενναλακτική λύση στο ενεργειακό τους κόστος αλλά θα πρέπει να καταστεί ως η κύρια πηγή ενέργειας για τις εμπορικές και βιομηχανικές τους ανάγκες. Το 2011 είχαμε συμπραχτεί με έναν άλλο κυπριακό όμιλο και εντός του 2016 δημιουργήθηκε το Green Energy Group με δέκα εξειδικευμένες θυγατρικές εταιρείες.

Ποιες υπηρεσίες και ποια προϊόντα προσφέρετε σε οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες;

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα φωτοβολταϊκών συστημάτων οικιακής και εμπορικής χρήσης.

Εξειδικευόμαστε στη  διαχείριση έργων, λειτουργίας & συντήρησης φ/β πάρκων. Επίσης υπάρχει διαθεσιμότητα σε ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά κτηρίων (BIPV) και ολοκληρωμένων συστημάτων φωτοβολταϊκών, θέρμανσης, ψύξης και συστήματα αερισμού, καθώς και ελαφριού τύπου εμπορικά συστήματα κλιματισμού, κεντρικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης.

Η εταιρεία πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Energy & Beyond, που είναι μεταξύ άλλων αδειοδοτημένη εταιρεία ESCο (πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών) είναι πλήρως εξοπλισμένη για τη διαχείριση Ενέργειας και Ενεργειακής Παρακολούθησης. Να σημειώσω επίσης, ότι υπάρχει υποστήριξη χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων και ταυτόχρονη χρηματοδότηση, μέσω του Ταμείου Ενεργειακών Επενδύσεων σε συνεργασία με τον Όμιλο.

Πόσο σας ικανοποιεί η ζήτηση σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και από πού προέρχεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη ζήτηση;

Σίγουρα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην κυπριακή αγορά για ζήτηση ενναλακτικών πηγών ενέργειας, κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα καθώς βλέπουμε τους κόπους μας να δικαιώνονται. Ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοστάτες και να υποστηρίζουμε την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο νησί μας.

Όσον αφορά τη ζήτηση, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από νοικοκυριά και ακολούθως από κυπριακές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Παράλληλα όμως θα πρέπει να αναφερθούμε στις μεγάλες προκλήσεις του τομέα όπως η αύξηση τιμών, ο περιορισμός της διαθεσιμότητας σε σχέση με τη ζήτηση κ.ά. Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση φωτοβολταϊκών είναι η μεγάλη αύξηση των τιμών, η αυξανόμενη πίεση για στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ανάγκη για ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και η εξεύρεση λύσεων είναι όσο ποτέ επιβεβλημένη. Πέραν των πιο πάνω υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία όπου όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουν επιτύχει τους Στόχους της Πράσινης Μετάβασης στην οικονομία τους.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα; Για παράδειγμα, πόσο ανέρχεται το κόστος της εγκατάστασης, πώς υπολογίζεται η εξοικονόμηση της ενέργειας, ποιο είναι το κόστος συντήρησης, ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν κ.ά.

Όσοι ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φβ σύστημα για ιδιοκατανάλωση net metering/net billing θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις καταναλώσεις του υποστατικού τους σε kwhr για τουλάχιστον ένα έτος, καθώς επίσης κάτοψη οροφής για να μπορέσει να διεκπεραιωθεί η μελέτη και ο υπολογισμός του προτεινόμενου συστήματος. Μέσα από τη μελέτη υπολογίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας η οποία μπορεί να αγγίξει και το 90% των καταναλώσεων ανάλογα με την ιδιοκατανάλωση που γίνεται στο υποστατικό αλλά και του διαθέσιμου χώρου που έχει. Το κόστος συντήρησης από εταιρείες επαγγελματίες δεν ξεπερνά τα €80-€120 τον χρόνο και αυτό με προϋποθέσεις. Στα 3-4 έτη γίνεται απόσβεση του φβ συστήματος.

Πόσο σας ικανοποιούν τα σχέδια κινήτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση;

Τα σχέδια κινήτρων που παρέχονται μέσω χορηγιών μάς ικανοποιούν αρκετά, καθώς δείχνουν και τη σοβαρή υποστήριξη και ευθύνη που έχει αναλάβει το κράτος στη εκτέλεση των ευρωπαϊκών στόχων για ένα πιο πράσινο, πιο υγιές μέλλον για τους πολίτες και την οικονομία των μελών-κρατών της Ευρώπης.

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα σας;

Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του Ομίλου μας, τις δράσεις και τις ενέργειες που έχουμε κάνει και έχουμε αναλάβει, θεωρώ πως όλα τα έργα μας αποτελούν μέρος ενός βαρυσήμαντου σκοπού στη συνολική εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους στην Κύπρο. Λέγοντας το πιο πάνω θέλω να επισημάνω ότι ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εννέα νέων φωτοβολταϊκών πάρκων που προορίζονται για την ελεύθερη αγορά θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ομίλου μας. Τα νέα πάρκα βρίσκονται στις περιοχές Αστρομερίτη, Περιστερώνας, Δένιας, Άγιου Ιωάννη Μαλούντας και Κοκκινοτριμιθιάς συνολικής ισχύος 21 MW. Αυτά τα έργα μαζί με περίπου άλλα 40 MW από άλλους παραγωγούς θα τα διαχειριστεί η Energy and Beyond στην ελεύθερη αγορά.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας συνεργάτες;

Στρατηγικοί μας συνεργάτες ήταν ανέκαθεν οι εταιρείες με ποιοτικά προϊόντα τα οποία προσφέρουν μακροχρόνια ασφάλεια. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην κυπριακή αγορά για την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Ομίλου σας;

Η διαφοροποίηση και κατά συνέπεια τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αφορούν το γεγονός ότι προσφέρουμε ολιστικές λύσεις που θα καλύπτουν τις όποιες ανάγκες προκύπτουν από τις διαγνωστικές μας μελέτες συμπεριλαμβανομένου σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης ή και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διευθύνση: 107B Νίκου Παττίχη

3070 Λεμεσός, Κύπρος

Tel. +357 25734800 /

+357 25734911

Fax: +357 25734810

Email: info@geg.com.cy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ