Παραδόθηκε η περιοχή της Αρχιγραμματείας

Ο Όμιλος Cyfield ολοκλήρωσε τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.

Ολοκλήρωσε τις εργασίες εξωραϊσμού της περιοχής της Αρχιγραμματείας στη Λευκωσία o Όμιλος Cyfield και παρέδωσε το έργο στις 6 Δεκεμβρίου 2018. 

Το έργο το οποίο αποσκοπούσε  στον ευπρεπισμό και εξωραϊσμό της περιοχής της Αρχιγραμματείας, αφορούσε την κατασκευή 586 χώρων στάθμευσης, χώρου πρασίνου, δρόμου, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, σύνδεση με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου Ποταμού και διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης προς τη λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σε έκταση εμβαδού 29,500τ.μ. περίπου περιλάμβαναν:

(α) Περιοχή Α και Β - Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Χρήσης.
(β) Περιοχή Γ - Χώρος πρασίνου / πάρκο: ο χώρος πρασίνου εμβαδού 5,700τ.μ. περίπου καλύφθηκε με φυτόχωμα και δημιουργήθηκαν διαδρόμοι πεζών καθώς και χώρος οργάνων γυμναστικής ΑΜΕΑ από ειδικό σταθεροποιημένο έδαφος (kourasanit). 
(γ) Περιοχή Γ – Δρόμος / Πεζοδρόμια / Ποδηλατόδρομος: ο νέος δρόμος (πλάτους 6,00μ.) που θα ενώνει τη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη με τη λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος, περιλαμβάνει πεζοδρόμια (πλάτους 2,50μ.) και ποδηλατόδρομο (πλάτους 1,50μ.) και θα ενώνεται με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου ποταμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ