Ένα ορόσημο για την CL8.com

Ένα ορόσημο για ολόκληρη την Κύπρο.

Η CL8.com με περηφάνια ανακοινώνει ότι έχει λάβει την πιστοποίηση Tier III Constructed Facility (TCCF) από το Uptime Institute.

Μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με ελέγχους κάτω από ιδιάζουσες και ακραίες συνθήκες ,  η CL8.com κατέχει πλέον  το μοναδικό Data Center στην Κύπρο με πιστοποίηση  TCCF από το Uptime Institute των ΗΠΑ, το πιο αξιόπιστο παγκόσμιο πρότυπο για τον σωστό σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των Data Centers.

Η πιστοποίηση ενός TCCF Data Center, επιβεβαιώνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις της CL8.com έχουν κατασκευαστεί ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί και ταυτόχρονα ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθορισμένης διαθεσιμότητας σύμφωνα με το Tier που πιστοποιείται η εταιρεία. Αυτή η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τη ζωντανή δοκιμή των μηχανικών και ηλεκτρικών επιδόσεων των εγκαταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες - από την αποτυχία ενός εξαρτήματος μέχρι την ολική απώλεια συνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CL8.com Πέτρος Γ. Οικονομίδης δήλωσε ότι «η CL8.com έχει επιτύχει πιστοποιήσεις Tier III για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεών της, αποδεικνύοντας την ‘αληθινή πιστοποίηση’ μέσω αυστηρού σχεδιασμού, εκτέλεσης και δοκιμών των συστημάτων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Data Center με τα υψηλότερα πρότυπα που θα εξυπηρετεί τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή αγορά και θα στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.» Στη συνέχεια δήλωσε πως η   επένδυση που πραγματοποίησε η εταιρία για τη δημιουργία του Data Center, αποδεικνύει ενεργά την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες και τις προοπτικές της Κύπρου και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας ως κέντρου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Ποια είναι η CL8.com
Η CL8.com αποτελεί το πρώτο ανεξάρτητο, υπερσύγχρονο και ουδέτερο (carrier neutral) Tier III Data Center στην Κύπρο και παρέχει στην τοπική και διεθνή αγορά πρωτοποριακές υπηρεσίες Data Center και Cloud, όπως ασφαλές περιβάλλον Cloud, υπηρεσίες συστέγασης δεδομένων (Colocation) και Servers αποκλειστικής χρήσης. Η εταιρεία λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001 και IS0 9001 για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Επίσης, συμμορφώνεται με τα πρότυπα Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Πρωταρχικός της στόχος είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Data Center σε οργανισμούς που θεωρούν τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση και την προστασία των δεδομένων τους ως σημαντικούς παράγοντες για τις δραστηριότητές τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες : www.cl8.com   

Ποιος είναι ο οργανισμός Uptime Institute 
Το Uptime Institute είναι το πιο αξιόπιστο παγκόσμιο πρότυπο της βιομηχανίας πληροφορικής για τον σωστό σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία ενός Data Center - τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας. Για πάνω από 20 χρόνια, το Uptime Institute παρέχει στους πελάτες τη διαβεβαίωση ότι η ψηφιακή τους υποδομή βρίσκεται σε ένα επίπεδο που είναι συνεπές με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας. Το Uptime Institute έχει γίνει το de facto πρότυπο για την αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός Data Center. Σήμερα, χιλιάδες εταιρείες βασίζονται στον συγκεκριμένο Οργανισμό για να επιτύχουν την ψηφιακή επιχειρηματική τους επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.uptimeinstitute.com

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ