Η ΕΕ επεκτείνει τα κίνητρα προς τις αεροπορικές εταιρίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση της εφαρμογής του Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την επέκταση της εφαρμογής του Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η επαναφορά της συνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και όλο τον υπόλοιπο κόσμο και η στήριξη της οικονομίας της Κύπρου.

Το Σχέδιο εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου 2020 και στον βαθμό που η πανδημία το επέτρεψε, έγινε αποδεκτό και έτυχε αξιοποίησης από  τις αεροπορικές εταιρείες, ενισχύοντας την συνδεσιμότητα του νησιού με προορισμούς στο εξωτερικό.

Το συνολικό κόστος του σχεδίου υπολογίζεται σε 8.8 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, και αναμένεται να τύχει αξιοποίησης από  αεροπορικές εταιρείες, ικανοποιώντας τις αρχές της νομιμότητας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Το ύψος της επιχορήγησης θα παραχωρείται με βάση το ποσοστό πληρότητας του αεροσκάφους.

Για υποβολή σχετικών αιτήσεων ή/ και εξασφάλιση πρόσθετων πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.hermesairports.com της εταιρείας Hermes Airports Ltd.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ