Κομισιόν: Προς επιβράδυνση η ανάπτυξη στην ΕΕ

Η περυσινή καλή παγκόσμια κατάσταση βοήθησε στην ενίσχυση της ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ.

Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από υψηλότερο σημείο της δεκαετίας 2,4% το 2017 σε 2,1% το 2018 προτού επιβραδυνθεί περαιτέρω σε 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, που προετοίμασε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (DGECFIN) και παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ίδιο αναμένεται για την ΕΕ των 27, με την ανάπτυξη να προβλέπεται 2,2% το 2018, να μειώνεται στο 2,0% το 2019 και 1,9% το 2020, ενώ οι ειδικοί της DGECFIN προειδοποιούν ότι "εντός της ΕΕ, οι αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στα υπερχρεωμένα κράτη μέλη θα μπορούσαν να μεταφερθούν στους εγχώριους τραπεζικούς τομείς, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα".

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η περυσινή καλή παγκόσμια κατάσταση βοήθησε στην ενίσχυση της ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. "Παρά το πιο αβέβαιο περιβάλλον, όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό, χάρη στη δύναμη της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων".

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι "για να αποφευχθούν σοβαρές διαταραχές, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρεί την οικονομική ανάπτυξη άνω του δυναμικού, την ισχυρή δημιουργία θέσεων εργασίας και την πτώση της ανεργίας", κάτι που κατά παραδοχή της Κομισιόν είναι αμφίβολο.

Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι "η αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι διεθνείς εμπορικές εντάσεις και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη στην Ευρώπη".

"Μετά από χρόνια ισχυρής ανάπτυξης της απασχόλησης, η προοπτική της επιβράδυνσης των βελτιώσεων της αγοράς εργασίας και των αυξανόμενων περιορισμών της προσφοράς σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε επίσης να επιβαρύνει αυτό το φαινόμενο επιβράδυνσης".

"Οι κινητήριοι μοχλοί της ανάπτυξης πρόκειται να γίνουν ολοένα και πιο εγχώριοι: η ιδιωτική κατανάλωση θα πρέπει να επωφεληθεί από την ισχυρότερη αύξηση των μισθών και τα φορολογικά μέτρα σε ορισμένα κράτη μέλη", αναφέρει.

Την ίδια ώρα όμως οι συνθήκες χρηματοδότησης και τα υψηλά ποσοστά χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αναμένεται επίσης να παραμείνουν στη στήριξη των επενδύσεων, ενώ για πρώτη φορά από το 2007, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν σε όλα τα κράτη μέλη το 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά ο ρυθμός αναμένεται να επιβραδυνθεί και φαίνεται κάπως ασθενέστερος από τον αναμενόμενο το καλοκαίρι.

Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας συνέχισαν να βελτιώνονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με την αύξηση της απασχόλησης να παραμένει σταθερή ακόμη και όταν η οικονομική ανάπτυξη έχει ψυχθεί.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα συνεχίσει να επωφελείται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η ανεργία θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι στο παρελθόν, καθώς η αύξηση της απασχόλησης τελικά μειώνεται λόγω της αυξανόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού και της βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης.

Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί φέτος σε 8,4% και εν συνεχεία σε 7,9% το 2019 και 7,5% το 2020. Στην ΕΕ των 27, η ανεργία προβλέπεται να φθάσει το 7,4% φέτος, ενώ θα μειωθεί στο 7% το 2019 και στο 6,6% 2020. Αυτό αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται από την αρχή της σειράς

Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει συγκρατημένος κατά την περίοδο πρόβλεψης. Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει το 1,8% το 2018 και το 2019 και να επιβραδυνθεί στο 1,6% το 2020.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ώθησε τον πληθωρισμό φέτος και οι θετικές θετικές επιδράσεις βάσης αναμένεται να συνεχιστούν στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, έχει παραμείνει σχετικά μειωμένος φέτος, αναμένεται να επαναβεβαιωθεί ως ο κύριος μοχλός του γενικού πληθωρισμού το 2020, καθώς οι μισθοί αυξάνονται εν μέσω της σύσφιγξης των αγορών εργασίας.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται φέτος σε σχέση με το ΑΕΠ, χάρη στη μείωση των δαπανών για τόκους. Η μείωση αυτή πρόκειται να σταματήσει το επόμενο έτος για πρώτη φορά από το 2009, καθώς η δημοσιονομική κατεύθυνση μετατρέπεται ελαφρώς επεκτατική το 2019, προτού γίνει γενικά ουδέτερη το 2020.

Αναλυτικά το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί από 0,6% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,8% το 2019 και να μειωθεί στο 0,7% το 2020. Για την ΕΕ των 27 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί από 0,6% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,8% το 2019 και να μειωθεί στο 0,6% το 2020. Συνολικά, η τάση παραμένει μια από τις σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, το 2009, όπου το έλλειμμα έφτασε στο 6,2% στη ζώνη του ευρώ και 6,6% % στην ΕΕ.

Οι δείκτες του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται στη ζώνη του ευρώ και σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των πρωτογενών πλεονασμάτων μείωσης του χρέους και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από 86,9% το 2018 σε 84,9% το 2019 και σε 82,8% το 2020, από την κορυφή κατά 94,2% το 2014. Στην ΕΕ των 27, ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι προβλέπεται να μειωθεί από 80,6% του ΑΕΠ το 2018 σε 78,6% το 2019 και 76,7% το 2020.

Πάντως η Κομισιόν προειδοποιεί ξανά ότι "υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας γύρω από την πρόβλεψη και υπάρχουν πολλοί διασυνδεδεμένοι κίνδυνοι. Η υλοποίηση οποιουδήποτε από αυτούς τους κινδύνους θα μπορούσε να ενισχύσει τους άλλους και να μεγεθύνει τον αντίκτυπό τους".

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η υπερθέρμανση των ΗΠΑ, που τροφοδοτείται από προκυκλικά δημοσιονομικά κίνητρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων ταχύτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που θα είχε πολλές αρνητικές συνέπειες πέρα ​​από τις ΗΠΑ, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές ευάλωτες στις μεταβολές των ροών κεφαλαίων και εκτεθειμένες στις ΗΠΑ δάνεια σε δολάρια. Αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να υποφέρει, δεδομένων των ισχυρών εμπορικών σχέσεών της και της έκθεσης των τραπεζών.

Η αναμενόμενη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει περαιτέρω εμπορικές εντάσεις με την Κίνα. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μιας αναταραχής στην Κίνα, δεδομένου του ύψους του εταιρικού χρέους και της οικονομικής ευπάθειας. Οποιαδήποτε αύξηση των εμπορικών εντάσεων θα έπληττε επίσης την ΕΕ μέσω των επιπτώσεών της στην εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και την υψηλή ενσωμάτωσή της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ