Αρνητικός ως προς τις προοπτικές των τραπεζών παγκοσμίως το 2024 ο Moody's

Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ - Τι αναφέρει στην έκθεσή του για το 2024 ο αμερικανικός Οίκος

Αρνητικός ως προς τις προοπτικές των τραπεζών παγκοσμίως το 2024 είναι ο Οίκος Moody's Investors Service, καθώς η αυστηρότερη νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ.

«Η μειωμένη ρευστότητα και η υπό πίεση ικανότητα αποπληρωμής θα συμπιέσουν την ποιότητα των δανείων, οδηγώντας σε μεγαλύτερους κινδύνους για τα περιουσιακά στοιχεία», τονίζει ο αμερικανικός Οίκος σε έκθεσή του για το 2024 με τίτλο «Προοπτικές 2024 - Αρνητικές καθώς οι στενές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και η οικονομική επιβράδυνση πλήττουν».

"Βλέπει" υποχώρηση της κερδοφορίας

Αναφέρει ότι η κερδοφορία «πιθανότατα θα υποχωρήσει, λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, της χαμηλότερης αύξησης των δανείων και της συσσώρευσης αποθεματικών» και προσθέτει ότι η χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα είναι πιο δύσκολες.

Ωστόσο, ο Moody's αναφέρει ότι «η κεφαλαιοποίηση θα παραμείνει σταθερή, επωφελούμενη από την οργανική δημιουργία κεφαλαίων και τη μέτρια αύξηση των δανείων και καθώς ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες δημιουργούν κεφάλαια».

Ειδικότερα, αναφορικά με το λειτουργικό περιβάλλον των τραπεζών, ο Οίκος αναφέρει ότι αυτό θα επιδεινωθεί υπό συνθήκες σφιχτής νομισματικής πολιτικής και σημειώνει ότι οι μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια, αλλά το χρήμα θα παραμείνει «σφιχτό», με αποτέλεσμα χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ το 2024.

Επιβράδυνση πληθωρισμού, αλλά..

Αναφέρει ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, αλλά οι γεωπολιτικοί και κλιματικοί κίνδυνοι παραμένουν, ενώ η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί, λόγω της συγκρατημένης ιδιωτικής δαπάνης, των αδύναμων εξαγωγών και της συνεχιζόμενης διόρθωσης της αγοράς ακινήτων.

Επιπλέον, ο αμερικανικός Οίκος αναφέρει πως η ποιότητα των δανείων θα συμπιεστεί από τη χαμηλή ρευστότητα και τη στενότερη ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών, και προσθέτει ότι οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και σε δημιουργία αποθεμάτων.

Ο Moody's αναφέρει ότι η αύξηση της ανεργίας στις προηγμένες οικονομίες θα αποδυναμώσει την απόδοση των δανείων, ενώ η έκθεση σε εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη «αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο», όπως σημειώνει.

Προσθέτει ότι οι κινέζικες τράπεζες αντιμετωπίζουν κινδύνους από την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Αναφορικά με την κερδοφορία, ο Οίκος αναφέρει ότι αυτή θα μειωθεί λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, της χαμηλότερης αύξησης των δανείων και των αναγκών εφαρμογής προβλέψεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια.

Προσθέτει ότι η κερδοφορία των δύο τελευταίων ετών θα αρχίσει πιθανότατα να υποχωρεί, αλλά παραμένει υγιής.

Σύμφωνα με τον Moody's, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα συρρικνώσει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, ενώ η παραχώρηση δανείων θα συνεχίσει να εξασθενεί, καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων περιορίζουν τη ζήτηση, ενώ τα πιστωτικά πρότυπα αυστηροποιούνται.

Αναφέρει, επίσης, ότι τα κόστη για προβλέψεις θα ακολουθήσουν τις αυξήσεις στους κινδύνους του ενεργητικού, ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα αντιμετωπίζουν την αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία και τα νέα ρυθμιστικά κόστη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Value for money πλέον η Κύπρος για τους Κυπρίους λένε οι ξενοδόχοι 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ