Αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε και εντός της ζώνης του ευρώ.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, την ΕΕ28 και την Κύπρο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, παρέμειναν σταθερές στην ΕΕ28 και μειώθηκαν κατά -0,5 στην Κύπρο. Τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,6% στην ΕΕ28 και αυξήθηκαν κατά 0,9% στην Κύπρο.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019, αυξήθηκαν κατά 0,7% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,3% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,1% τόσο για τα κεφαλαιουχικά αγαθά όσο και για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,3% για τα ενδιάμεσα προϊόντα. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια μειώθηκαν κατά 0,1%.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην ΕΕ28 οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο για τον ενεργειακό τομέα όσο και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ μειώθηκαν κατά 0,3% για τα ενδιάμεσα προϊόντα. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια μειώθηκαν κατά 0,1%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 2,3%), στις Κάτω Χώρες (+ 0,9%), στη Δανία και στην Ισπανία (από + 0,5%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-2,0%) την Εσθονία (-0,7%) και τη Λετονία (-0,6%).

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, μειώθηκαν κατά 7,9% στον τομέα της ενέργειας και κατά 1,0% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,4% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 1,5% για τα μη διαρκή και κατά 1,6% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,3%. Στην ΕΕ28, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 8,0% στον τομέα της ενέργειας και κατά 0,7% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,5% τόσο για τα κεφαλαιουχικά αγαθά όσο και για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 0,6%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Δανία, Ιταλία (από -4,1%), Ελλάδα (-4,0%) και Βέλγιο (-3,0%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (+ 3,8%), τη Ρουμανία (+ 2,9%) και τη Σλοβενία ​​(+ 1,9%).

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ