Επιστολή Ελ.Υπηρεσίας για έγγραφα που αφορούν δημόσιες συμβάσεις/δωρεές

Όσον αφορά στις υπογεγραμμένες συμβάσεις, η Υπηρεσία παρακαλεί όπως αυτές αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με σημερινή επιστολή της προς διάφορους αξιωματούχους, αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί ότι λαμβάνονται από την Υπηρεσία μεγάλος αριθμός εγγράφων/επιστολών/στοιχείων που αφορούν θέματα δημοσίων συμβάσεων/δωρεών τα οποία δεν απαιτείται να αποστέλλονται με βάση την ανά περίπτωση σχετική νομοθεσία.

Στην επιστολή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στα έγγραφα τα οποία δεν χρειάζεται να αποστέλλονται/κοινοποιούνται στην Υπηρεσία, στα πλαίσια αποφυγής ανταλλαγής αχρείαστης αλληλογραφίας.

Όσον αφορά στις υπογεγραμμένες συμβάσεις, η Υπηρεσία παρακαλεί όπως αυτές αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@audit.gov.cy.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα στοιχεία/έγγραφα θα πρέπει να συνεχίσουν να αποστέλλονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και με βάση τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην επιστολή της Υπηρεσίας ημερ. 17.5.2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ