Με θετικό μάτι βλέπει τη δημιουργία του Ταμείο Προνοίας η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ

Η Συντεχνία αναφέρει ότι αντικρίζει με θετικό μάτι τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, το οποίο όμως θα φέρει διαφοροποιήσεις ή/και εγγυήσεις.

Με θετικό μάτι βλέπει τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, το οποίο όμως θα φέρει διαφοροποιήσεις ή/και εγγυήσεις, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.
 
Σε ανακοίνωση της, η Συντεχνία αναφέρει ότι κατ΄ αρχάς, είναι η θέση της ότι τόσο για το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που προσλήφθηκε μετά από τον 10/2011 όσο και για τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου πρέπει να ισχύσουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απολάμβανε το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που διορίστηκε προ του 10/2011 (επαγγελματική σύνταξη και εφάπαξ), «προς τούτο καταχωρίσαμε αριθμό δικαστικών υποθέσεων», όπως σημειώνει.
 
Σε σχέση με το περιεχόμενο της πρότασης, η Συντεχνία αναφέρει ότι αντικρίζει με θετικό μάτι τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, το οποίο όμως θα φέρει διαφοροποιήσεις ή/και εγγυήσεις.

 Συγκεκριμένα, η Συντεχνία προτείνει όπως στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου θα πρέπει απαραίτητα να συμμετέχει αριθμός εκπροσώπων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, καθώς περί τα 2.500 μέλη της Συντεχνίας θα ενταχθούν στο εν λόγω Ταμείο.
 
«Θα ήταν ορθό όπως η συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή ρυθμίζεται από πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία επί τη βάσει ακριβοδίκαιων κριτηρίων (π.χ. αριθμό μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στο Ταμείο)», προσθέτει.
 
Αναφέρει, επίσης, όπως η αναδρομική συνεισφορά του εργοδότη από το 2011 για το μόνιμο προσωπικό, εν αντιθέσει με την συνεισφορά για τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου και ταυτόχρονη πίστωση του ποσού του φιλοδωρήματος τους, αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση η οποία απαγορεύεται από το Σύνταγμα,  την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70/ΕΚ και τη Διεθνή Συμφωνία Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 14/1969.
 
«Ως τέτοια, θα πρέπει να διορθωθεί ούτως ώστε να συμπεριληφθεί αναδρομική συνεισφορά και για τους αορίστου χρόνου από την ημερομηνία πρόσληψής τους. Θεωρούμε ότι το επιτόκιο 1% που προσφέρει η εργοδοτική πλευρά αναδρομικά είναι πολύ χαμηλό και δεν ανταποκρίνεται καθόλου στους οικονομικούς δείκτες, επιτόκια της αντίστοιχης περιόδου. Βάσει γνωμάτευσης των ελεγκτών μας, σε αναλογιστική μελέτη που αυτοί εκπόνησαν, δίκαιο επιτόκιο θα ήταν ο μέσος όρος του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου για τα αντίστοιχα χρόνια που θα ισχύσει αναδρομικά», προσθέτει.
 
Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι το ποσό της συνεισφοράς τόσο του εργοδότη όσο και των εργοδοτουμένων πρέπει να είναι εγγυημένη πλήρως ή μέχρι ποσοστού της τάξεως του 90% από το Κράτος, ώστε, σε περίπτωση αποτυχημένης επενδυτικής πολιτικής, οι εργοδοτούμενοι να μην απωλέσουν ή να μην απωλέσουν σημαντικό ποσοστό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων τους.
 
«Συμφωνούμε με το δικαίωμα αυξημένης συνεισφοράς των εργοδοτούμενων αλλά θεωρούμε λογικό και δικαιολογημένο όπως, σε περίπτωση αυξημένης εθελοντικής συνεισφοράς οποιουδήποτε εργοδοτουμένου, ο εργοδότης να υποχρεώνεται σε αντίστοιχη αυξημένη συνεισφορά με μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς το 10%. Θεωρούμε ότι δικαίωμα στην καταβολή εισφορών του εργοδότη πρέπει να έχουν όλα τα μέλη του Ταμείου, χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση/υποχρέωση καταβολής εισφορών για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, καθώς οι εργοδοτούμενοι που προορίζονται να συμμετέχουν στο Ταμείο εργάζονται επί σειρά ετών», συμπληρώνει.
 
Η Συντεχνία αναφέρει, τέλος, ότι θεωρεί ότι θα πρέπει να δίδεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα παραχώρησης δανείων στα μέλη του Ταμείου Προνοίας για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. ιατρικούς λόγους, σπουδές των ιδίων ή/και των τέκνων τους, ανακαίνιση κατοικίας, αγορά οικοσκευής και αγορά μηχανοκίνητου οχήματος).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ