Στατιστική Υπηρεσία: Στους 32.968 ανέρχονται οι άνεργοι στην Κύπρο

Στα στοιχεία των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας ο αριθμός των ανέργων στα τέλη Νοεμβρίου ανέρχονται στα 32.968 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2020, έφτασε τα 32.968 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα της Στατιστικής Υπηρεσίας για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2020 μειώθηκε στα 31.285 πρόσωπα σε σύγκριση με 34.997 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)     

  

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019 σημειώθηκε αύξηση 8.473 προσώπων ή 34,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 2.142), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 747), των κατασκευών (αύξηση 690), της μεταποίησης (αύξηση 629), της εκπαίδευσης  (αύξηση 611) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (αύξηση 866). 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από το μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ