Πιο λίγοι Κύπριοι εργάζονται - Ακόμα πιο λίγες οι εργατοώρες

Ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 2% στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2020 σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απασχόληση στην Κυπριακή Δημοκρατία η οποία κατέγραψε μείωση το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 2% στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε σχέση με 12 μήνες πριν, ενώ οι συνολικές ώρες εργασίας έχουν μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 5%.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται στα 442.785 άτομα, εκ των οποίων 394.549 είναι υπάλληλοι και 48.236 αυτοαπασχολούμενοι. 

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 2%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης Μεταφορών και Αποθήκευσης, Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων, Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών.

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζονται στις 185.796 χιλιάδες, με ποσοστό μείωσης 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, Μεταφορών και Αποθήκευσης, Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων, Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ