Η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση στην αύξηση του δημόσιου χρέους

Το δημόσιο χρέος του κυπριακού κράτους έφτασε το 125,7% του ΑΕΠ ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Κύπρος είχε την μεγαλύτερη αύξηση δημόσιου χρέους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυπριακό δημόσιο χρέος έχει φτάσει το 125,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2021, κάτι το οποίο κατατάσσει την Κύπρο στην 4η θέση του σχετικού πίνακα ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (209,3%), ακολουθεί η Ιταλία (160,0%), η Πορτογαλία (137,2%), η Κύπρος (125,7%), η Ισπανία (125,2%), το Βέλγιο (118,6%) και η Γαλλία (118,0%) ενώ και το χαμηλότερο δημόσιο χρέος καταγράφεται στην Εσθονία (18,5%), τη Βουλγαρία (25,1%) και το Λουξεμβούργο (28,1%).

Αύξηση κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες στην Κύπρο

Η Κύπρος κατέχει τα πρωτεία στην αύξηση του δημόσιου χρέους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2020 με την αύξηση να φτάνει τις 29,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του δείκτη σημειώθηκαν στην Κύπρο (+29,5 ποσοστιαίες μονάδες.) στην Ελλάδα (+28,6 π.μ.), στην Ισπανία (+26,2 π.μ), στην Ιταλία (+22,1 π.μ.) και στην Πορτογαλία (+18,0 π.μ.), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+1,7 π.μ.), Σουηδία (+4,5 π.μ.), Βουλγαρία (+5,0 π.μ.), Ολλανδία (+5,6 π.μ.), Φινλανδία (+5,9 π.μ.) Λουξεμβούργο (+6,0 π.μ.).

Σημειώνεται επίσης ότι συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο του 2020 η Κύπρος κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην αύξηση χρέους κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του δείκτη συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+6,5 ποσοστιαίες μονάδες), Στην Τσεχία (+6,3 π.μ.), Ισπανία (+5,3 π.μ.), Σλοβενία ​​(+5,2 π.μ.), Βέλγιο (+4,4 π.μ.), Μάλτα και Ιταλία (και οι δύο +4,2 π.μ.). Μειώσεις του δείκτη καταγράφηκαν  στη Λιθουανία (-1,5 π.μ.) και στη Δανία (-1,4 π.μ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ