ΣΕΚ: Ανάγκη για τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση

Ανάγκη για άμεση εφαρμογή μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρει η ΣΕΚ.

Η ΣΕΚ επαναφέρει την ανάγκη για άμεση εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αφορμή το πρόσφατο κάλεσμα της Ένωσης Δήμων Κύπρου προς την Κυβέρνηση και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για «να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ψήφιση, εφαρμογή και ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα Τοπικής Δημοκρατίας».
 
Σε ανακοίνωση της η ΣΕΚ, υποδεικνύει πως «η υφιστάμενη κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει φθάσει σε οριακά επίπεδα, καθώς αυξάνεται σημαντικά η εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων, ως απότοκο κυρίως της υποστελέχωσης και αποξένωσης υπηρεσιών, όπως και η οικονομική ανεπάρκεια των Δήμων, με αποτέλεσμα τη δύσκολη ανταπόκριση τους στις ανάγκες και προσδοκίες των δημοτών για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών».
 
Παράλληλα η ΣΕΚ «καλεί όλους τους εμπλεκόμενους όπως συμβάλουν στην πλήρη αξιοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προώθησης της μεταρρύθμισης και για να διευκολυνθούν οι πολιτειακοί φορείς στην προώθηση και υλοποίηση της, συνομολόγησαν και υπέγραψαν με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων πρακτικό συμφωνίας που ρυθμίζει τα εργασιακά ζητήματα που δυνατόν να προκύψουν μέσα από τη μεταρρύθμιση, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για απρόσκοπτη υλοποίηση της.
 
Η ΣΕΚ, καταλήγοντας απευθύνει έκκληση «για ακόμα μια φορά το σύνολο της πολιτείας, Κυβέρνηση και Κοινοβουλευτικά Κόμματα να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για ψήφιση όλων των νομοσχεδίων που αφορούν αλλαγές και ενοποίηση δήμων, τη συμπλεγματοποίηση Κοινοτήτων και ενοποίηση δραστηριοτήτων υδατοπρομήθειας, αποχετεύσεων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έτσι που επιτέλους η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει τον πραγματικό της ρόλο συνδράμοντας στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ