Ρυθμός ανάπτυξης 12,9% για την κυπριακή οικονομία

Ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 12,9% καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 12,9% καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 12,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 12,9%.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατέγραψε αύξηση αγγίζει το 0,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές", "Μεταποίηση", "Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων ", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ