Εργαστήριο από Γενικό Λογιστήριο για πράσινες, καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναφέρει επίσης ότι «ταυτόχρονα υλοποιεί τη μεταρρύθμιση για την εισαγωγή του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

Σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της πράσινης, καινοτόμου και κοινωνικά υπεύθυνης προσέγγισης στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο, αποτελεί, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η πραγματοποίηση στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στη Λευκωσία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστηρίου με θέμα την "Ανάπτυξη διαλόγου για τη χρήση των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - πράσινων, καινοτόμων, κοινωνικά υπεύθυνων) στην Κύπρο".

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το εργαστήρι, το οποίο αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των ΣΔΣ σε όλα τα Κράτη Μέλη, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου και σε αυτό συμμετείχαν πέραν των διοργανωτών, Αναθέτουσες Αρχές / Φορείς που έχουν σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων ή/και έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς (πράσινων, καινοτόμων και κοινωνικά υπεύθυνων δημοσίων συμβάσεων).

Το εργαστήρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης (ανάλυση και κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο, στον εντοπισμό εμποδίων και περιορισμών (εξετάστηκαν τα εμπόδια και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται και δυσχεραίνουν την εφαρμογή των Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο), στην εξερεύνηση πιθανών λύσεων, στην ετοιμασία οδικού χάρτη και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας.

Στην ανακοίνωση, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναφέρει επίσης ότι «ταυτόχρονα υλοποιεί τη μεταρρύθμιση για την εισαγωγή του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί και η επένδυση στην εκπαίδευση και την υλοποίηση του πλάνου που αφορά τις Στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο».

Εξάλλου, σε χαιρετισμό του στο εργαστήριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, τόνισε τον κομβικό ρόλο που το οικοσύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων μπορεί να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων καθώς επίσης και στη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης, πιο καινοτόμας, ανθεκτικής και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην καταλληλότητα της χρονικής συγκυρίας για την παρούσα δράση καθώς συνάδει, όπως είπε, με την μεταρρύθμιση που προωθείται για την εισαγωγή του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με τη δημιουργία του επαγγελματία αγοραστή.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πακέτο στήριξης για ευάλωτους καταναλωτές ζητά από την Κυβέρνηση η ΔΕΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ