Υπάρχει χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών σε καίριους τομείς

Οι STEM αναμένεται να καθορίσουν τις θέσεις εργασίας στη νέα εποχή και τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών σε αυτούς τους τομείς ενισχύουν τον κίνδυνο οι γυναίκες να χάσουν πρόσβαση σε πιο ποιοτικές ευκαιρίες εργασίας, λέει σε συνέντευξή της στο Economy Today η Νατάσσα Φρειδερίκου

Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να κινδυνεύουν να χάσουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες ευκαιρίες εργασίας, αφού οι τομείς STEM αναμένεται να καθορίσουν τις θέσεις εργασίας στη νέα εποχή, δηλώνει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Αν και υπάρχει αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο, οι στατιστικές επιβεβαιώνουν και αριθμητικά τις έμφυλες ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα μας, καθώς και την υπο-εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Ενδεικτικά το 2ο τρίμηνο του 2023, η εκπροσώπηση των γυναικών ήταν: 25% των υπουργών, 14% των βουλευτών, 15% των μελών των τοπικών δήμων, 12% των διοικητικών συμβουλίων μεγάλων εταιρειών, 13% των μελών του δ.σ. της Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν να χάσουν πρόσβαση σε περισσότερες και καλύτερες αμειβόμενες ευκαιρίες εργασίας, αφού οι τομείς STEM αναμένεται να καθορίσουν τις θέσεις εργασίας στη νέα εποχή.  Δυστυχώς στην Κύπρο τα ποσοστά των γυναικών σε αυτούς τους τομείς είναι πολύ χαμηλά. Ενδεικτικά, από το σύνολο των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι γυναίκες στον τομέα της Μηχανικής ήταν 6%, ενώ στον τομέα Τεχνολογίας ήταν 2,4%, ενώ οι άνδρες ήταν 19,6% και 8,6% αντιστοίχως. Οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της Τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν μόλις το 19%.

Οι λόγοι που προκαλούν αυτές τις έμφυλες ανισότητες, την υπο-εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις αλλά και σε τομείς STEM είναι σύνθετοι αλλά σίγουρα δεν προκύπτουν τυχαία. Πάρα πολλά κορίτσια και γυναίκες περιορίζονται από διακρίσεις, προκαταλήψεις, κοινωνικούς κανόνες και προσδοκίες που υπάρχουν σε οικογενειακό, σε σχολικό, σε εργασιακό και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Τα δικαιώματά μας δεν πρέπει να τα παίρνουμε ως δεδομένα παρά τη θετική πρόοδο. Πάρα πολλά πράγματα για τα οποία γυναίκες αναγκάστηκαν να δώσουν αγώνες βρίσκονται σε κίνδυνο σήμερα. Βλέπουμε την αντικειμενοποίηση των γυναικών να κανονικοποιείται. Την 8η Μαρτίου την αφιερώνω σε χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο, που εν έτει 2024, παλεύουν για την ισότητα των φύλων, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, τη βία κατά των γυναικών και την ασφάλειά τους.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Ερχόμενη από τον χώρο της εκπαίδευσης, για εμένα πάντα αυτό που έχει σημασία είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη. Βλέπουμε ότι παρά τις νομοθεσίες που υπάρχουν σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις και την παρενόχληση, ακόμα και σήμερα παρατηρούνται περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης και διακρίσεις που αφορούν ανελίξεις και προσλήψεις. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για συλλογή και καταγραφή δεδομένων κατά φύλο για να μπορεί το πρόβλημα να είναι ορατό, να υπάρχει ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές και υποδομές που να στηρίζουν τις γυναίκες. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Ζωτικός.

Who is Who

Υποστηρίζει θερμά θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ειδικότερα θέματα ισότητας των φύλων, της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας προσώπων. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις, οι κύριες ευθύνες της μπορούν να συνοψιστούν ως: η ανάπτυξη της στρατηγικής του πανεπιστημίου για την εκπλήρωση της αποστολής του. Υπό την ηγεσία της, το πανεπιστήμιο έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη στον αριθμό των φοιτητών/τριών του, σημαντική αύξηση του ερευνητικού του έργου και κυρίως, ισχυρή δέσμευση για προσφορά του πανεπιστημίου στην κοινωνία. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και φορείς.

Διαβάστε επίσης: Υπάρχει ο φόβος για ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ