Η γυναικεία συμμετοχή αυξάνει τη δυναμική στους χώρους εργασίας

Μεγαλύτερη Καινοτομία, Παραγωγικότητα και συνολική Επιτυχία στους Οργανισμούς φέρνει η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως λέει σε συνέντευξή της στο Economy Today η Γιόλα Χαραλάμπους

Η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας επέφερε μεγαλύτερη Καινοτομία, Παραγωγικότητα και συνολική Επιτυχία στους Οργανισμούς, αναφέρει η HR manager της ΜΑP S.Platis.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Οι Κύπριες γυναίκες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς αλλαγές στον απόηχο του Β’ Π.Π, καθώς εκείνη την περίοδο απέκτησαν διευρυμένη πρόσβαση στην Εκπαίδευση και αυξημένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Έκτοτε, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, όχι μόνο όσον αφορά την Εκπαίδευση και τον χώρο εργασίας, αλλά και στον πολιτικό στίβο, αν και οι γυναίκες εξακολουθούν να συμβαδίζουν με τις υποχρεώσεις που απαιτεί από αυτές η οικογενειακή τους ζωή. Όλοι σήμερα αναγνωρίζουν ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει επιφέρει θετικές αλλαγές στη δυναμική του χώρου εργασίας, οδηγώντας σε μεγαλύτερη Καινοτομία, παραγωγικότητα και συνολική επιτυχία στους Οργανισμούς. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο μεγαλύτερης βελτίωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο εργατικό δυναμικό.

Η 8η Μαρτίου αποτελεί μια αναγνώριση τής μέχρι τώρα πορείας, καθώς και δέσμευση για μια κοινωνία στην οποία η ισότητα των φύλων θα είναι πραγματικότητα.

Θα αφιέρωνα αυτή την ημέρα σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Σημαντικό επίσης να επισημάνουμε πως το δικαίωμα ψήφου των γυναικών εισήχθη στην Κύπρο με το Σύνταγμα του 1960 και όχι νωρίτερα, εφόσον εκείνη την εποχή είχε δημιουργηθεί ένα δεδομένο πρότυπο στα διεθνή δημοκρατικά πολιτεύματα. Αν και μέχρι τότε στην Κύπρο δεν υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη ακτιβιστική δράση υπέρ της ισότητας των φύλων, εντούτοις, όταν η στοιχειώδης εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική για τα δύο φύλα, ξεκίνησε σταδιακά η εισδοχή των γυναικών στους χώρους εργασίας και η προσαρμογή της κοινωνίας στα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα. Επιπρόσθετα, η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στη Δύση, κατά τη δεκαετία του ‘60, αναζωογόνησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία από το 1977 διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Εξίσου σημαντική, είναι η προσωπική και κοινωνική δέσμευση των διευθυντικών στελεχών ανεξαρτήτως φύλου να συμβάλουν στην προσπάθεια για επαρκή ενημέρωση, όσον αφορά την ισότητα για όλες τις γυναίκες της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και των επερχόμενων γενεών. Άτυπα, μια γενιά αλλάζει κάθε 25 χρόνια, έτσι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, εφόσον κάθε γενιά φέρνει τα δικά της χαρακτηριστικά και επηρεάζεται από τον κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό περίγυρο τής εποχής της.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Μέτρα όπως η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και η υιοθέτηση πολιτικών κατά των διακρίσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η προώθηση της διαφορετικότητας των φύλων σε ηγετικούς ρόλους και η εξασφάλιση ίσης αμοιβής για ίση εργασία είναι επίσης κρίσιμα βήματα. Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη δημιουργία πολιτικών μηδενικής ανοχής για την παρενόχληση, την παροχή υποστήριξης της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την παροχή ευκαιριών καθοδήγησης στις γυναίκες και την ενεργό συνεργασία για το κλείσιμο του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Ενδυναμωμένο.

Who is Who

Η Γιόλα Χαραλάμπους είναι κοινωνιολόγος και επαγγελματίας στο HR και στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Κατέχει Πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Συμπεριφοράς  και MBA από το CIIM. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας της, έχει αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε όλες τις  λειτουργικές, διαχειριστικές και συμβουλευτικές λειτουργίες του HR.  Σήμερα κατέχει τη θέση της HR Manager στην MAP S.Platis.

Διαβάστε επίσης: Υπάρχει χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών σε καίριους τομείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ