Το δίκαιο εργασιακό περιβάλλον επιβάλλεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Έμφαση στην αναγκαιότητα για οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και για ύπαρξη ενός πιο περιεκτικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος δίνει σε συνέντευξή της στο Economy Today η Μαριάννα Χατζηαντωνίου

Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και ένα πιο περιεκτικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, αναφέρει η ιδρύτρια του ομίλου Perha.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Παρατηρείται αυτή η ανοδική τάση και η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζει τα παγκόσμια κινήματα που υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Διαφαίνεται μια στροφή στις οργανωτικές κουλτούρες προς πιο συμπεριληπτικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που έχει αναμφίβολα συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με τις εταιρείες να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης. Τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης που απευθύνονται σε γυναίκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι αυτές όχι μόνο συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό αλλά και ότι είναι εξοπλισμένες για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους.

Η 8η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου έχει βαθιά σημασία, καθώς αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση των αδιάκοπων αγώνων και των αξιοσημείωτων επιτευγμάτων των γυναικών παγκοσμίως. Αναλογιζόμενη αυτό, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ημέρα σε κάθε γυναίκα που με θάρρος μπήκε σε ρόλους που παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες, προκαλώντας και αναδιαμορφώνοντας έτσι τα κοινωνικά πρότυπα. Επιπλέον, θα ήθελα να τιμήσω τις γυναίκες σε θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και ηγετικές θέσεις στον εταιρικό κόσμο, οι οποίες προωθούν εργασιακούς χώρους χωρίς αποκλεισμούς και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση της οργανωτικής κουλτούρας και στην προώθηση της ατζέντας της ισότητας των φύλων στον Επαγγελματικό τομέα.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στον εργασιακό χώρο απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση, τόσο στη μεταρρύθμιση της πολιτικής όσο και στην αλλαγή της κουλτούρας. Πρώτον, οι Οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και συμπερίληψης, συμπεριλαμβανομένων σαφών κατευθυντήριων γραμμών κατά των διακρίσεων, κατάρτισης και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή παρενόχλησης ή προκατάληψης, με θέσπιση ασφαλών μηχανισμών καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων και συνεπειών για ενδεχόμενες παραβάσεις. Επιπλέον, η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω δίκαιων πρακτικών πρόσληψης, ελέγχων μισθολογικής ισότητας και διάφανων διαδρομών εξέλιξης της σταδιοδρομίας αποτελούν κρίσιμα μέτρα. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και πολιτικών γονικής άδειας που δεν τιμωρούν τις γυναίκες για τη λήψη άδειας. Τέλος, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού, συμμετοχικότητας και ενδυνάμωσης μέσω της δέσμευσης της ηγεσίας και τακτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Πολυδιάστατος.

Who is Who

Η Μαριάννα είναι ειδική HR και έμπειρη σύμβουλος, με ευρεία έκθεση σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες. Διαθέτει σημαντικό υπόβαθρο στη διαχείριση όλων των τομέων του HR και σε επιχειρήσεις μείωσης προσωπικού, καθώς και σε μαζικές προσλήψεις και αναδιαρθρώσεις. Είναι μέλος του CIPD και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση HR από το Πανεπιστήμιο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένη CSO professional από τον Ιανουάριο του 2021 και πιστοποιημένη εκπαιδευτής από την ΑΝΑΔ.

Διαβάστε επίσης: Η γυναικεία συμμετοχή αυξάνει τη δυναμική στους χώρους εργασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ