Η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει ευκαιρίες στις γυναίκες

Η Δήμητρα Καλογήρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECOMMBX διαπιστώνει, ωστόσο πως παρά την ύπαρξη προσοντούχων και ικανότατων γυναικών στην αγορά εργασίας συχνά η αξία τους υποτιμάται, εμποδίζοντας την πρόοδό τους προς τις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας

Η τεχνολογική πρόοδος έχει διευκολύνει τις ευέλικτες μορφές εργασίας, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες, σημειώνει η Δήμητρα Καλογήρου, μέλος του δ.σ. της ECOMMBX.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Η δική μου διαπίστωση είναι ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο έχει όντως αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αντανακλώντας μια παγκόσμια τάση προς την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Αυτή η εξέλιξη έχει ενθαρρυνθεί από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι βελτιώσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης για τις γυναίκες, αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών στην εργασία και την αυξημένη ανάγκη για διπλά εισοδήματα στις οικογένειες. Επίσης, η τεχνολογική πρόοδος έχει διευκολύνει την τηλεργασία και πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες.

Πάρα την ενθαρρυντική πρόοδο, υπάρχουν ακόμη σημαντικές προκλήσεις όπως η ανισότητα στους μισθούς μεταξύ των φύλων, οι περιορισμένες ευκαιρίες για προαγωγές και η ανάγκη για βελτίωση των Υπηρεσιών Φροντίδας για τα παιδιά. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή παρατηρώ ότι παρά την ύπαρξη προσοντούχων και ικανότατων γυναικών στην αγορά εργασίας συχνά η αξία τους υποτιμάται, εμποδίζοντας την πρόοδό τους προς τις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας, φαινόμενο γνωστό ως «γυάλινη οροφή». Ενδεικτικά η Κύπρος βρίσκεται στη 21η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, έχοντας επίσης τη χαμηλότερη επίδοση στον τομέα της Εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Αποτελεί μια ημέρα τιμής για όλες τις γυναίκες που πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων με τους άνδρες, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου στον εργασιακό χώρο, δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στη σημερινή εποχή αλλά δυστυχώς σε πολλές χώρες του κόσμου, μη εξαιρουμένης της Κύπρου, στερούνται από τις γυναίκες. Αφιερώνεται στα κορίτσια της νέας γενιάς τα οποία μεγαλώνουμε σήμερα, με την ελπίδα και το καθήκον να δημιουργήσουμε για αυτά έναν κόσμο καλύτερο, πιο δίκαιο, με αμέτρητες ευκαιρίες για εργασία και ανέλιξη.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Στην προσπάθεια εξισορρόπησης εργασίας, οικογένειας και επαγγελματικής ανάπτυξης για τις γυναίκες, προτείνονται διάφορα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των φυλετικών διαφορών στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της σεξουαλικής και άλλων μορφών παρενόχλησης, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, την ευθυγράμμιση επαγγελματικών και οικογενειακών καθηκόντων, την ενθάρρυνση της ίσης αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Η επίτευξη φυλετικής ισότητας δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για την αειφόρο ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο σε όλους τους τομείς της ζωής.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Πολυδιάστατος.

WHO IS WHO 

Η Δήμητρα Καλογήρου, από το 2022, έχει υπηρετήσει ως ανεξάρτητη οικονομική σύμβουλος και μη εκτελεστική διευθύντρια της Ecommbx Ltd, INX Digital Co και της Swissquote Group Holdings Ltd. Προήδρευσε στο παρελθόν στην ΕΚΚ (2011-2021), επιβλέποντας τις αγορές κεφαλαίων της Κύπρου. Συνέβαλε στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε .ως μέλος του ΔΣ της ESMA και συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διερεύνησαν τις διαδικασίες πολιτογραφήσεων του ΚΕΠ. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία από την εποχή της ως ανώτερη λειτουργός στο ΧΑΚ.

Διαβάστε επίσης: Οι γυναίκες… ήρεμη δύναμη των επιχειρήσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ