Μείωση χρέους κυβέρνησης και διατήρηση αύξησης εισφορών εισηγείται η μελέτη για ΤΚΑ

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο παρέλαβε τη μελέτη εκφράζει την ικανοποίηση του για την υιοθέτηση των εισηγήσεων του

Την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση – έστω και με καθυστέρηση – της αναλογιστικής μελέτης για το ΤΚΑ, καθώς και για το γεγονός ότι αυτή υιοθετεί τις εισηγήσεις του, εκφράζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Αφού παρέλαβε τη μελέτη, το Συμβούλιο σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε αυτή καταγράφεται η διατήρηση της υπόθεσης εργασίας για σταδιακή μείωση του λεγόμενου «αποθεματικού», (δηλαδή το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης προς το Ταμείο) και χαιρετίζει την εισήγηση για σταδιακή αντιστροφή της δυστυχώς εδραιωμένης πρακτικής. Ακόμη, σημειώνει πως διατηρούνται οι ρυθμοί αύξησης των εισφορών καθώς και η διασύνδεση της ηλικίας αφυπηρέτησης με την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής. 

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει ότι παρέλαβε σήμερα Τετάρτη την Αναλογιστική Μελέτη 2023 για τη Βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την οποία έχει μελετήσει. Παρά το γεγονός ότι η πιο ενδελεχής μελέτη συνεχίζεται, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στις πιο κάτω παρατηρήσεις: 
•    Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της μελέτης, έστω και με την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί. 

•    Σημειώνουμε πως η μελέτη υιοθετεί τις εισηγήσεις του ΔΣΚ όσον αφορά στην Επενδυτική Πολιτική του ΤΚΑ.

Η μελέτη, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «..συστήνεται η διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου για την αναθεώρηση της υφιστάμενης επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ. Σήμερα, τα ενεργητικά του ΤΚΑ επενδύονται κυρίως σε μη εμπορεύσιμες κυβερνητικές καταθέσεις (98.6%), ενώ τα υπόλοιπα ενεργητικά επενδύονται σε μεσοπρόθεσμο κυβερνητικό χρέος (bonds) και καταθέσεις ρευστού σε κυπριακές εμπορικές τράπεζες. Το ΤΚΑ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού των ενεργητικών του που επενδύονται σε μη κυβερνητικούς τίτλους με σκοπό να ενισχύσει την διαφοροποίηση (diversification) του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις…» 

•    Σημειώνουμε επίσης πως η μελέτη υιοθετεί πλήρως τις εισηγήσεις του ΔΣΚ σε σχέση με την Πολιτική  Χρηματοδότησης (financing policy) του Ταμείου. Η μελέτη σημειώνει:

«Πέρα από την ανάπτυξη επενδυτικής πολιτικής, για τους σκοπούς ενίσχυσης της οικονομικής διαχείρισης του ΤΚΑ, την ασφάλεια των δικαιωμάτων και την δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών (intergenerational equity), συστήνεται επίσης προς την κυβέρνηση η διαμόρφωση γραπτής πολιτικής χρηματοδότησης. Η Πολιτική Χρηματοδότησης εδραιώνει μια σειρά από κανόνες για τις εισφορές και/ή τα δικαιώματα, για να σιγουρευτεί (to ensure) πως τα δικαιώματα κοινωνικών ασφαλίσεων θα χρηματοδοτούνται με ένα δίκαιο και βιώσιμο τρόπο».
 
Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητούς «στόχους και χρονικούς ορίζοντες».

•    Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση των παραδοχών σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη (στοιχεία 2017), σημειώνοντας πως οι παραδοχές κρίνονται ως πιο ρεαλιστικές στη πλειοψηφία τους.
 
•    Σημειώνουμε την διατήρηση της υπόθεσης εργασίας για σταδιακή μείωση του λεγόμενου «αποθεματικού», (δηλαδή το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης προς το Ταμείο) και χαιρετίζουμε την εισήγηση για σταδιακή αντιστροφή της δυστυχώς εδραιωμένης πρακτικής. 

•    Σημειώνουμε, επίσης,  πως διατηρούνται οι ρυθμοί αύξησης των εισφορών καθώς και η διασύνδεση της ηλικίας αφυπηρέτησης με την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής. Σημειώνουμε επίσης τον σημαντικό ρόλο της καθαρής μετανάστευσης τα επόμενα χρόνια (μ.ο περίπου 8,000 άτομα τον χρόνο) ως κεντρική παραδοχή της μελέτης.   

Εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς την διατήρηση, όχι μόνο της βιωσιμότητας του ΤΚΑ, αλλά και τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτή συνεπάγεται για τις επόμενες γενιές. 
Καλούμε την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία να υιοθετήσουν τις εισηγήσεις της Αναλογιστικής Μελέτης προς την διαμόρφωση απτής αλλά σταδιακής αντιστροφής της σημερινής πρακτικής με την οποία το «αποθεματικό» του ΤΚΑ αξιοποιείται για τρέχουσες δαπάνες. 
Σημειώνουμε επιπλέον πως το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης προς το Ταμείο έφτασε πλέον σε επικίνδυνα επίπεδα. Συμφωνούμε με τη Μελέτη πως κάτω από τα σενάρια δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η κυβέρνηση και το Ταμείο πολύ πιθανόν να δεχτούν πιέσεις ταυτόχρονα. Αυτή η υψηλή πιθανότητα μπορεί να ανατρέψει τις εκτιμήσεις ριζικά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Βαλεντίνα Γεωργιάδου η νέα Χρηματοοικονομικός Επίτροπος - Το Who is Who

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ