Με αρνητικό πρόσημο ο ΣΠΟΔ τον Μάρτιο

Κατέγραψε ετήσια μείωση 0,9% τον Μάρτιο του 2024, μετά από την ετήσια μείωση 0,6% και ετήσια αύξηση 0,2% τους μήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο του 2024

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, κατέγραψε ετήσια μείωση 0,9% τον Μάρτιο του 2024, μετά από την ετήσια μείωση 0,6% και ετήσια αύξηση 0,2% τους μήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο του 2024, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) το Πανεπιστημίου Κύπρου που κατασκεύασε το δείκτη, οι διεθνείς εξελίξεις και αβεβαιότητες που επικρατούν αναπόφευκτα συνδράμουν στην πτώση του ΣΠΟΔ τον Μάρτιο του 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΚΟΕ, η συνεχιζόμενη εμπόλεμη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επιδεινώνουν την διεθνή αβεβαιότητα, με την αβεβαιότητα στην Κύπρο να κλιμακώνεται σημαντικά τον Μάρτιο του 2024 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023. Ως αποτέλεσμα, αρνητικοί καταγράφονται οι ετήσιοι ρυθμοί μεγέθυνσης των Δεικτών Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ζώνη του ευρώ και στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2024, με την επιδείνωση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του ΔΟΚ στην Κύπρο να ξεπερνάει αυτήν του ΔΟΚ στην ζώνη του ευρώ.

Στον αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Μάρτιο συμβάλλουν και ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των πωλητήριων εγγράφων ακινήτων, καθώς και, η διεθνής τιμή πετρελαίου Brent Crude, η οποία, για πρώτη φορά, έπειτα από τον Δεκέμβριο του 2022 σημειώνει άνοδο στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της.

«Μολονότι η μεγέθυνση των υπόλοιπων εγχώριων συνιστωσών του ΣΠΟΔ συγκρατεί την πτώση του ΣΠΟΔ τον Μάρτιο, η πρόσφατη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή επιδεινώνει την αβεβαιότητα, και πιθανόν να επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου και τον πληθωρισμό, και συνεπώς, την μεγέθυνση του ΣΠΟΔ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο», αναφέρεται.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι η μεγέθυνση του ΣΠΟΔ και οι προοπτικές εξέλιξης της κυπριακής οικονομίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ να σημειώνει πτώση τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Οι δυο βασικές εισηγήσεις – κλειδιά για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ