Υπ. Καταναλωτή: Επιβάλλει πρόστιμα για καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια μετά το 2021

Τι αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα για καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτές συνήφθησαν μετά το 2021, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι αποφάσεις που εξέδωσε η Υπηρεσία εναντίον των πιστωτικών ιδρυμάτων για καταχρηστικές ρήτρες αφορούσαν παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021 (Ν. 112(I)/2021). Σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο των καταχρηστικών ρητρών, οι αποφάσεις που εξέδιδε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν αφορούσαν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, δηλαδή δεν ήταν δεσμευτικές και ως προς τούτο υπάρχει σχετική νομολογία.

Με αυτό το δεδομένο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, προχώρησε με την καταχώριση αιτήσεων εναντίον όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία είχαν εκδοθεί σχετικές διοικητικές αποφάσεις, στα επαρχιακά δικαστήρια για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων με σκοπό την παύση χρήσης και/ή μη επανάληψη των καταχρηστικών ρητρών. Στο παρόν στάδιο εκκρεμεί η εκδίκαση των υπό αναφορά αιτήσεων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο νόμο, περί Προστασίας του Καταναλωτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει πλέον την εξουσία να επιβάλλει και διοικητικά πρόστιμα για καταχρηστικές ρήτρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κρίσιμος χρόνος για την εξέταση της καταχρηστικότητας των όρων μιας σύμβασης είναι ο χρόνος σύναψης της, δηλαδή μετά το 2021.

Όπως αναφέρει εξάλλου, η διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου, για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, γνωστή ως Οδηγία για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, η οποία περιλαμβάνει μια δέσμη 7 νομοσχεδίων καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων. Αρμόδιο για τη μεταφορά της  υπό αναφορά Οδηγίας είναι το Υπουργείο Οικονομικών και επί του παρόντος η δέσμη νομοσχεδίων συζητείται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Συνεπώς, η διαδικασία επί παραβάσει, ουδεμία σχέση έχει με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες, για την εφαρμογή της οποίας αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή τονίζει ότι αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της, η ενίσχυση της προστασίας και η ενδυνάμωση των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την πλήρη και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και συστήνει όπως πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση στα ΜΜΕ που να αφορά την Υπηρεσία, αυτή να επαληθεύεται ώστε να μη δημοσιεύονται ανακριβείς και λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να παραπλανούν τους καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης: Σε θέση μάχης οι συντεχνίες για κρατικό μισθολόγιο - Έτοιμες να αναχαιτίσουν το ΔΝΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ