Οι εταιρίες επενδύουν πολύ στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η ΕΚΕ δεν εισπράττεται πλέον από το κοινό ως μια κίνηση καλής θέλησης αλλά απαιτείται από τους πολίτες ως αυτονόητη ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα, ότι η δραστηριοποίηση μιας εταιρίας με προδιαγραφές ΕΚΕ δεν είναι κάτι που απλώς «είναι καλό να υπάρχει».  

Αντιθέτως, είναι πλέον από τους βασικούς πυλώνες επιχειρηματικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με άρθρο της Έλιας Λιατάκη, ειδικής σε θέματα δημοσίων σχέσεων, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχει εξελιχθεί από την εποχή των χορηγιών και δωρεών σε μία περισσότερο ουσιαστική και πολυδιάστατη πτυχή της λειτουργίας μιας επιχείρησης.  Εξάλλου, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για την ΕΚΕ αλλά διαφορετικές, παραπλήσιες ερμηνείες, οι οποίες όμως συγκλίνουν σε κάποιες βασικές έννοιες, όπως ότι η ΕΚΕ χαρακτηρίζεται από την εθελοντική δραστηριοποίηση της εταιρίας πέρα από νομοθετικές και άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις και ότι αποτελεί μακρόχρονη, στρατηγική επιλογή.

Όπως τονίζει, στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της άμεσης πληροφόρησης και των ενεργών πολιτών-καταναλωτών, η ΕΚΕ δεν εισπράττεται πλέον από το κοινό ως μια κίνηση καλής θέλησης αλλά απαιτείται από τους πολίτες ως αυτονόητη ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία.  Έρευνες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο αποδεικνύουν κάθε χρόνο ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται αποφασιστικά από την εντύπωση ή/και τη γνώση που έχουν για την Κοινωνική Υπευθυνότητα μιας εταιρίας στις επιλογές τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Cone Communications/Echo Global CSR, 2013) περισσότεροι από 8 στους 10 λογαριάζουν την ΕΚΕ όταν αποφασίζουν που θα εργαστούν, τι θα αγοράσουν και ποια προϊόντα θα προτείνουν σε άλλους, ενώ 9 στους 10 δηλώνουν ότι θα μποϋκοτάριζαν εταιρίες που επιδεικνύουν ανεύθυνη συμπεριφορά, κάτι που διαπιστώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και στην πράξη, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Πέρα από την υπεύθυνη παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία, οι καταναλωτές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν πρακτικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων των κοινωνιών στις οποίες οι ίδιες δραστηριοποιούνται.

Η κα Λιατάκης αναφέρει ότι προβλήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η φτώχεια, η πείνα, η εκπαίδευση κ.α. είναι σημαντικές περιοχές όπου οι καταναλωτές θέλουν να δουν τις εταιρίες να δραστηριοποιούνται εθελοντικά και ουσιαστικά.  Και οι ίδιες οι εταιρίες έχουν να κερδίσουν από αυτή τη δραστηριοποίηση, καθώς η βελτίωση και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν και από το οποίο εξαρτώνται (φυσικοί πόροι, καταναλωτική δύναμη, προσδόκιμο ζωής, εμπιστοσύνη καταναλωτών  κ.α.) ενισχύουν την ίδια την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Τα βραβεία

Το συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Boussias Communications διοργανώνουν φέτος τα Cyprus Responsible Business Awards για συνολικά εννέα ενότητες:

Αριστεία στη Συνεργασία
Πρότυπο Επένδυσης
Εργαζόμενοι
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αριστεία στην Επικοινωνία
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Μικρές – Μεσαίες – Μεγάλες)
Cause Advocacy, 8 Τεχνολογία για το Κοινό Καλό
ΜΚΟ της Χρονιάς

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ

Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως: 5 Ιουλίου 2019

Τελετή Απονομής Βραβείων: Σεπτέμβριος 2019

Υποψηφιότητες: Ειρήνη Ελευθερίου, T: (+357) 2227 4902, M: (+357) 99014 050, E: eleftherioui@diaspublishing.com (link sends e-mail) (link sends e-mail) (link sends e-mail) (link sends e-mail)

Χορηγίες: Μαρία Βαρελάκη, T: (+357) 2258 0819, M: (+357) 96734 392, E: m.varelaki@diasmedia.com

Χρυσός χορηγός CYTA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ