“Το 1ο  Συνέδριο Συνθετικής Βιολογίας στην Κύπρο”

Η Θέα Χρυσοστόμου, Πρέσβειρα στην Ευρώπη του iGEM (International Genetically Engineered Machine) - ίδρυμα του πανεπιστημίου ΜΙΤ στις Η.Π.Α. - μαζί με τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο –  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, BIORISE και Cyprus School of molecular Medicine διοργανώνουν “Το 1ο  Συνέδριο Συνθετικής Βιολογίας στην Κύπρο”.

Η συνθετική βιολογία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που εστιάζεται στον σχεδιασμό και τη δημιουργία καινούργιων βιολογικών στοιχείων ή στον επανασχεδιασμό και επαναπρογραμματισμό των ήδη υπαρχόντων βιολογικών συστημάτων, μετατρέποντας τα σε βελτιωμένες οντότητες.

Το συνέδριο θα εστιαστεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της επιτυχίας της αναπτυσσόμενης κοινωνίας της συνθετικής βιολογίας της Κύπρου. Η επιστημονική κοινότητα της Κύπρου θα συνδεθεί με κορυφαίους επιστήμονες, άτομα που χαράσσουν πολιτική, επενδυτές και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, για να διερευνήσουν πως η συνθετική βιολογία μπορεί να παρέχει βελτιώσεις σε συνεργασία με τη φύση για να επιλύσει προβλήματα κοινωνικά όπως η ιατρική, τεχνολογία, περιβάλλον, έρευνα, ακόμα και τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης πώς να αντιμετωπίσουν ηθικές και κοινωνικές πτυχές προβλημάτων που θέτει η συνθετική βιολογία.

Καθώς η Κύπρος δεν έχει ενταχθεί στην επανάσταση της Συνθετικής Βιολογίας ακόμα, ελπίζουμε ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να εξυπηρετήσει ως καταλύτης στην αρχή μιας εθνικής και ακαδημαϊκής συζήτησης στα πιθανά πλεονεκτήματα της εισαγωγής της SynBio (συνθετικής βιολογίας) στο νησί μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ