Δήμητρα Καλογήρου: Ο απολογισμός μου

Το έργο που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι προκλήσεις για τον νέο Πρόεδρο, αλλά και η πιο δύσκολη στιγμή στα δέκα χρόνια προεδρίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΜΙΛΥ ΜΙΝΤΗ

«Είναι πεποίθησή μου ότι, παρά τα εμπόδια που συναντήσαμε στην πορεία, μέσα από την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, κατορθώσαμε να συμβάλουμε στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της αξιοπιστίας της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου, γεγονός που αντανακλάται στην αξιόλογη ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας», τονίζει σε συνέντευξή της στο Economy Today η τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δήμητρα Καλογήρου. Κάνοντας έναν απολογισμό για τα δέκα χρόνια στο πηδάλιο της ΕΚΚ, η κ. Καλογήρου παρουσιάζει το έργο που έχει επιτευχθεί, απαντά σχετικά με θέματα για τα οποία δέχθηκε κριτική, ενώ μας εξομολογείται και ποια ήταν η πιο δύσκολή της στιγμή σε αυτή την πορεία. Τέλος, επισημαίνει ότι είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, με εφόδια τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισε από το ΧΑΚ και την ΕΚΚ.

Διατελέσατε Πρόεδρος της ΕΚΚ για δέκα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η Κύπρος λαβώθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πρόσφατη υγειονομική κρίση, ενώ άλλα ζητήματα, όπως η κατάργηση του ΚΕΠ και η θεσμική κρίση, έπληξαν την εικόνα της χώρας διεθνώς. Ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός;

Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλήθηκε να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις και να αντεπεξέλθει σε προκλήσεις, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η τραπεζική κρίση του 2013. Πιο πρόσφατα, είχαμε και τις αποκαλύψεις του Al Jazeera, που έπληξαν το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που η Moneyval είχε αρχίσει να αξιολογεί θετικά την Κύπρο για τα σημαντικά βήματα που έκανε σε ό,τι αφορά την πάταξη της διακίνησης παράνομων κεφαλαίων, μέσα από θεσμικές αλλαγές και την ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων. Είναι πεποίθησή μου ότι, παρά τα εμπόδια που συναντήσαμε στην πορεία, μέσα από την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, κατορθώσαμε να συμβάλουμε στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της αξιοπιστίας της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου, γεγονός που αντανακλάται στην αξιόλογη ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας. Ειδικότερα, η ΕΚΚ εποπτεύει σήμερα 782 οντότητες σε σχέση με 247 το 2011, μια αύξηση 217%, ενώ βρίσκονται υπό διαδικασία αδειοδότησης πέραν των 100 νέων αιτήσεων. Από το 2012 και έπειτα, προστέθηκαν υπό την εποπτεία της ΕΚΚ νέες κατηγορίες εποπτευομένων, όπως οι εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα εργοδοτούνται πέραν των 20.000 επαγγελματιών στον τομέα.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Για το θέμα των πολιτογραφήσεων είχατε διοριστεί και Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής και η πραγματικότητα είναι πως για το γνωστό πόρισμα Καλογήρου δεχθήκατε έντονη κριτική...

Είναι κατανοητές και αναμενόμενες οι πρώτες αντιδράσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γενικό συμπέρασμα είναι εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο βάσει στοιχείων και εγγράφων που έχουν ληφθεί. Να υπενθυμίσω ότι εξετάστηκαν 42 πολιτογραφήσεις φυσικών προσώπων που απασχολούσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα πρόσωπα αυτά είτε καταζητούνταν από τις αρχές των χωρών τους για διάφορα σοβαρά αδικήματα είτε παρουσιάζονταν σε αρκετά αρνητικά δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ. Ήταν το πρώτο πόρισμα που αφορούσε το ΚΕΠ σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του και τον ρόλο των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων. Στο πόρισμα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας συγκεκριμένων προσώπων, καθώς επίσης και για ενδεχόμενα ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά αδικήματα. Το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής υιοθετήθηκε πλήρως από την Τετραμελή Ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή για το ΚΕΠ και αξιοποιείται ήδη από τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού, στη βάση διαπιστώσεων που καταγράφονται σε αυτό για σοβαρές περιπτώσεις, προχώρησε στην καταχώρηση ποινικών διώξεων.

Με αφορμή τα 25χρονα της ΕΚΚ, αναφερθήκατε σε μετεξέλιξή της. Ποιοι ήταν οι πιο σημαντικοί σταθμοί στη διάρκεια της προεδρίας σας;

Η σημαντική πρόοδος που κατέγραψε η ΕΚΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 25ετίας από την ίδρυσή της, οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη εναρμόνιση με όλες τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις συνεχείς εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Στην αποτελεσματική προστασία των επενδυτών συνέβαλε και η ενίσχυση της ΕΚΚ με τα απαραίτητα εργαλεία, όπως είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για τους εποπτευόμενους (Risk Based Supervision Framework, RBS-F).

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στην οργανωτική δομή της ΕΚΚ, που ενισχύθηκε με τη δημιουργία τμήματος με εξειδίκευση στον έλεγχο του επιπέδου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων σε σχέση με τη νομοθεσία που αφορά θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες συναλλαγές, καθώς και με άλλα τμήματα που ανέλαβαν πιο εξειδικευμένες εποπτικές εργασίες. Περαιτέρω, η ΕΚΚ στελεχώθηκε σταδιακά με καταρτισμένο προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις εποπτικές και άλλες εργασίες της. Από 58 άτομα προσωπικό που αριθμούσε το 2011, σήμερα αριθμεί 160 και έχει μεταφερθεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο παράγοντας της τεχνολογίας έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Πώς ανταποκρίθηκε η ΕΚΚ στην πρόκληση αυτή;

Στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων της ΕΚΚ για εκσυγχρονισμό και με στόχο την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας, δρομολογήσαμε το 2020 τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, ο οποίος στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση του τεράστιου όγκου δεδομένων του Οργανισμού, στη βάση διεθνών πρακτικών και προτύπων. Παράλληλα, προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός πλαισίου έγκαιρου εντοπισμού, ορθής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων/ρίσκων που διέπουν τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής (Enterprise Risk Management).

Επίσης, η ΕΚΚ αποδίδει μεγάλη σημασία στη σημαντικότητα των δεδομένων και για τον σκοπό αυτό εντός του 2020 προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός με θέμα τη δημιουργία Πλαισίου Διακυβέρνησης Δεδομένων (Data Governance Framework). Το έργο αυτό βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, μέσω του οποίου η ΕΚΚ στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση των δεδομένων της και στην αναβάθμιση της δυνατότητας χρήσης και ανάλυσής τους, τομείς που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της EKK, τόσο σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία της όσο και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Το πλάνο δραστηριοτήτων που θα ετοιμαστεί αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά με διάφορα επιμέρους έργα που θα εκπονούνται κατά τα επόμενα χρόνια και θα αναβαθμίζουν, προοδευτικά, τη διαχείριση των δεδομένων στην ΕΚΚ.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε Regulatory Sandbox, ώστε να παρέχονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε δοκιμαστική βάση και σε περιορισμένη κλίμακα, καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ορόσημο για την ΕΚΚ θεωρείται επίσης η επέκταση του ψηφιακού αρχείου υποβολής εταιρικών στοιχείων, ώστε να καλύπτει εκτός από τις ΚΕΠΕΥ και τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Funds Managers) και τις υπόλοιπες ομάδες εποπτευομένων ΕΠΔΥ και Εκδότες. Επιπρόσθετα, με στόχο την απλούστευση χρονοβόρων διαδικασιών, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, αρχίζοντας από τις αιτήσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

Σε προσωπικό επίπεδο, ποιο έργο αφήνετε πίσω σας;

Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας μου στην προεδρία της ΕΚΚ αποτελεί κατάκτηση ολόκληρου του προσωπικού της Επιτροπής και όλων των μελών των εκάστοτε Συμβουλίων μου, τους οποίους θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω. Παράλληλα, κομβικής σημασίας ήταν και η στήριξη που είχε η ΕΚΚ από την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μαζί με το προσωπικό της ΕΚΚ, κατορθώσαμε η κυπριακή κεφαλαιαγορά να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να εξελιχθεί σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, αλλά και να καταστεί πυλώνας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εποπτικές αρχές της Κύπρου, καταφέραμε να συμβάλουμε καθοριστικά στη θετική αξιολόγηση της Κύπρου για θέματα AML από τη Moneyval και το Global Forum.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

Πέραν των πρόσθετων νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην περαιτέρω μετεξέλιξη των αγορών, οι προκλήσεις του τομέα αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις, την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, κάθε επενδυτικός προορισμός που θέλει να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του θα πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των επενδυτών. Το όραμα για την καθιέρωση της Κύπρου ως του πλέον ασφαλούς, αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού θα πρέπει να λειτουργήσει ως πυξίδα για τον επόμενο Πρόεδρο της ΕΚΚ.

Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας αποτελεί βασικό στόχο. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των επενδύσεων, ποιες άλλες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα μας να καταστεί ένα διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών;

Η ΕΚΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, καθώς πρόκειται για εναλλακτικές πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, αλλά και στην εδραίωση της χώρας μας ως ενός αξιόπιστου διεθνούς κέντρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Την τελευταία δεκαετία, η ΕΚΚ έχει εμπλουτίσει ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Μάλιστα, η ανάπτυξη του τομέα οδήγησε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικό, ενώ με την κάθοδο στην Κύπρο διαχειριστών επενδυτικών ταμείων προκύπτουν οριζόντια οφέλη για την οικονομία, όπως ενοικίαση γραφείων και σπιτιών, αγορά αυτοκινήτων και άλλων υπηρεσιών κλπ.

Η συνεχής αναβάθμιση και περαιτέρω διεύρυνση των νομοθεσιών για τη λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), με τη συμπερίληψη νέων κατηγοριών υπό την εποπτεία μας, όπως οι Mini Managers και οι Fund Administrators, θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Στο παρόν στάδιο, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 289 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, σε σύγκριση με 102 το 2016, ενώ το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων ανήλθε στα €10,7 δισ. σε ό,τι αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σε ό,τι αφορά τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις, την πρωτοκαθεδρία έχει ο τομέας της ενέργειας με €346 εκατ. (3,24% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση), ενώ ακολουθεί ο τομέας των βιώσιμων επενδύσεων με €36,9 εκατ. (0,35% του συνολικού ΕΥΔ).

Με την εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις, έχει καταγραφεί ήδη πανευρωπαϊκά ο προσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν στο επίκεντρό τους τις βιώσιμες επενδύσεις.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ2020/1503) σχετικά με τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, με τον οποίο θα θεσπιστούν ενιαίες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή επικράτεια και θα επιτραπεί, πέραν της χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης κινητών αξιών, και η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

Ως Επιτροπή, στηρίζουμε την προσπάθεια του ΧΑΚ για προώθηση της νέας αγοράς «Growth Market». Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έχει ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΚΚ για αδειοδότησή της. Εκτιμώ ότι, μέσω της αναδυόμενης αυτής αγοράς, θα δοθεί η ευχέρεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια με απλοποιημένες διαδικασίες και απλοποιημένες συνεχείς υποχρεώσεις. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην Ευρώπη για να μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μετά την κατάργηση του ΚΕΠ και τα όσα μεσολάβησαν, ποια είναι η εικόνα της χώρας μας διεθνώς; Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την εικόνα της χώρας μας;

Η εικόνα της χώρας μας πλήγηκε σημαντικά. Ζητούμενο είναι να προωθηθούν τέτοια μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών και διεθνών σωμάτων, αλλά και των επενδυτών. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται να διαδραματίσουν οι εποπτικές αρχές της χώρας, μεταξύ άλλων και η ΕΚΚ, ενισχύοντας και διευρύνοντας τους εποπτικούς ελέγχους τους. Μάλιστα, οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πρόνοιες του σχετικού νόμου για θέματα αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, εκεί όπου χρειάζεται, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις που γίνονται στα δύο πορίσματα σε σχέση με το ΚΕΠ.

Συχνά-πυκνά, η χώρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο και για ξέπλυμα χρήματος. Στα δέκα χρόνια παρουσίας σας στην ΕΚΚ, έχετε χειριστεί τέτοιες υποθέσεις;

Το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απασχολεί όλες τις εποπτικές αρχές διεθνώς. Ειδικά μετά την τραπεζική κρίση στην Κύπρο, η ΕΚΚ προώθησε σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και τους εποπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εποπτευόμενες οντότητες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η έκθεση της Moneyval ισοδυναμούσε με ψήφο εμπιστοσύνης στις αλλαγές που προωθήσαμε σε ό,τι αφορά το εθνικό πλαίσιο AML/CFT.

Επίσης, η μεταφορά φέτος στην εθνική νομοθεσία της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Συναλλαγές και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας περιλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναφορικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (Crypto Αssets). Η ΕΚΚ είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αναφορικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (Crypto Assets Services Providers) σε σχέση μόνο με θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες συναλλαγές και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εντός Σεπτεμβρίου, η ΕΚΚ εξέδωσε τη Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με την εγγραφή και τις δραστηριότητες των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών και όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

Το 2018 η ΕΚΚ προχώρησε στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας, με στόχο, όπως είχατε αναφέρει, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας;

Ο Κόμβος Καινοτομίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έργα της ΕΚΚ, καθώς δόθηκε η δυνατότητα σε εποπτευόμενες και μη οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στην ΕΚΚ για να υποβοηθούνται σε ό,τι αφορά την κατανόηση των ρυθμιστικών απαιτήσεων και την εφαρμογή τους. Επίσης, οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Χρηματοοικονομικής (fintech) και Κανονιστικής Τεχνολογίας (regtech) έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη εποπτική εμπειρογνωμοσύνη και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες στην αγορά και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ταυτόχρονα, μέσα από τον Κόμβο Καινοτομίας, η ΕΚΚ μπορεί να έχει μια πιο καθαρή εικόνα σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τα οφέλη που ενέχουν τα καινοτόμα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT), κάτι που επιτρέπει τον σχεδιασμό του κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος.

Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚ

Κλείνοντας αυτόν τον κύκλο των δέκα ετών, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας;

Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν τον Μάρτιο του 2013, όταν ζήσαμε τις δραματικές επιπτώσεις των αποφάσεων του Eurogroup, με το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου από το ΧΑΚ και τα κουρέματα καταθέσεων, αξιογράφων και μετοχών. Μέσα σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση –κυρίαρχο στοιχείο της οποίας ήταν η αβεβαιότητα– κλήθηκα να συμμετάσχω μαζί με τον τότε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη, και τον τότε Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, στην επιτροπή εξυγίανσης για να χειριστούμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δύο εγχώριες συστημικές τράπεζες, Κύπρου και Λαϊκή.

Πόσο δύσκολο είναι για μια μητέρα να ανταποκριθεί στον απαιτητικό τομέα της κεφαλαιαγοράς;

Η θέση της Προέδρου της ΕΚΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προϋποθέτει θυσίες, συνήθως σε βάρος της προσωπικής ζωής. Είχα, όμως, την απαραίτητη στήριξη από την οικογένειά μου και προσπαθούσα να περνώ ποιοτικό χρόνο με τον σύζυγο και τα παιδιά μου.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον; Έχετε καταλήξει στο ποια θα είναι η επόμενη επαγγελματική σας στέγη;

Στο παρόν στάδιο σκοπεύω να αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου. Σε ό,τι αφορά το επόμενο επαγγελματικό βήμα, είμαι σίγουρη ότι θα λειτουργήσουν ως πολύτιμα εφόδια οι γνώσεις και εμπειρίες που έχω αποκομίσει από το ΧΑΚ και την ΕΚΚ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ